Představenstvo AIFP je v novém složení

0
921
Peedstavenstvo_AIFP
Foto: AIFP

Zástupci členských společností Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] na své pravidelné valné hromadě obnovili představenstvo AIFP. Post předsedy na funkční období 2020–2021 tak obhájil Martin Minarovič. 1. místopředsedou se stal Pavel Sedláček a 2. místopředsedkyní Daniela White.

Představenstvo AIFP je volený výkonný orgán, který se schází na pravidelných schůzkách. Rozhoduje o důležitých otázkách a naplňuje strategii stanovenou valnou hromadou. [Výše na obrázku je zleva Martin Minarovič, Daniela White, Pavel Sedláček, pozn. red.]

„Cílem nového představenstva bude především zasazovat se o zlepšení dostupnosti inovativních léčiv a nových terapií pro pacienty v České republice. Manifestovat jejich přínosy nejen pro zdravotní i sociální systém,“ uvedl předseda AIFP Martin Minarovič.

Jako další cíle Martin Minarovič uvedl prohlubování spolupráce s odbornými společnostmi a dalšími aktéry v oblasti zdravotnictví.

Složení nového představenstva AIFP

  • Předseda: MUDr. Martin Minarovič, generální ředitel pro ČR společnosti Janssen
  • Místopředseda: MUDr. Pavel Sedláček, Country manažer společnosti Pfizer
  • Místopředsedkyně: Ing. Daniela White, CSc., gen. ředitelka společnosti Novo Nordisk
  • Členka představenstva: Emelie Antoni, Country prezidentka pro ČR a SK AstraZeneca
  • Členka představenstva: Emanuelle Boishardy, generální ředitelka společnosti GSK
  • Člen představenstva: MVDr. Tomáš Březina, MBA, Country ředitel společnosti Amgen
  • Člen představenstva: Miha Kline, Country manager společnosti Eli Lilly
Nejvyšším řídícím orgánem asociace, který rozhoduje o jejím strategickém směřování, je valná hromada [General Assembly]. Ta je tvořena zástupci členských společností, obvykle generálními řediteli pro Českou republiku nebo například pro střední Evropu.
Výkonným orgánem AIFP je představenstvo [Board]. To se setkává dvakrát měsíčně a rozhoduje o všech záležitostech asociace. Pokud ty v souladu se stanovami AIFP nespadají do výkonu valné hromady. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou.
Činnost asociace zajištuje výkonný tým [Executive Team] v čele s výkonným ředitelem Jakubem Dvořáčkem. Ten zastupuje AIFP navenek. Asociace zahrnuje také dva kontrolní orgány – Kontrolní komisi [Audit Committee] a Etickou komisi [Ethics Committee].
Na neutrální půdě AIFP se schází pět expertních pracovních skupin a deset platforem [Working groups; Platforms] složených ze zástupců členských společností. Nominovaní odborníci se v nich věnují specifickým oblastem, jež jsou nějakým způsobem provázány s hlavními cíli a hodnotami asociace.

Inovace pro život

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu sdružuje 33 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací [EFPIA].

AIFP intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací [IFPMA] a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem [PhRMA]. Mezi její aktuální projekty patří mimo jiné studie Inovace pro život, jež mapuje přínosy inovativních léčiv v ČR v konkrétních terapeutických oblastech.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here