Stát investuje do svých nemocnic 12,25 miliardy korun

Ministerstvo zdravotnictví ČR investuje v příštích sedmi letech do sedmi nemocnic 12,25 miliardy korun. Plán investic již schválila vláda. Investice se aktuálně týkají pražského IKEM, FN Plzeň, FN Brno, FN Olomouc, VFN Praha, FN Hradec Králové a Thomayerovy nemocnice.