Léčbu deprese i antidepresiva zvolí spíše ženy než muži

Počty pacientů na psychiatrických odděleních každoročně rostou. Psychiatrickou pomoc vyhledávají častěji ženy než muži. Jejich podíl na celkovém počtu vyšetření se dlouhodobě pohybuje kolem 60 %. Ještě vyšší zastoupení pak mají u depresivních psychických poruch.