Lékařská posudková služba míří k totálnímu rozvalu

Lékařská posudková služba má problémy s personálem. Třetině posudkových lékařů je přes 70 let. Zhruba 90 % pak přes 60 let. A to za situace, kdy posudkoví lékaři chybí a problémy jsou i s kvalitou služeb, které poskytují.