Mnohá léčiva skýtají naději na úspěšnou léčbu covid-19

Stovky léčiv nyní procházejí hodnocením účinnosti a bezpečnosti na léčbu Covid-19. Přestože doposud není žádné z léčiv oficiálně k léčbě covid-19 schváleno, některé z nich mají podle SÚKLu velice nadějné výsledky.