Onkologicky nemocní nemají ani teď ztrácet pozornost

Mnoho z onkologických pacientů, kteří nyní podstupují léčbu nebo se nacházejí v některém jejím zlomovém období, se ocitá v situaci, ve které neví, na koho, jak a kdy se obracet. Podle odborníků by ale i tak měli zůstat aktivní a informovat se.