Onkologicky nemocní nemají ani teď ztrácet pozornost

0
468
onkologicky_nemocni
Foto: Amelie

Podle spolku Amelie, který pomáhá onkologickým pacientům, se mnoho z těch, kteří nyní podstupují léčbu nebo se nacházejí v některém zlomovém období léčby, ocitá v situacích, v nichž neví, na koho, jak a kdy se obracet. Podle odborníků by onkologicky nemocní měli i nyní zůstat aktivní a zajímat se o současnou situaci.

Onkologičtí pacienti patří mezi osoby se sníženou imunitou. Proto by měli stejně jako senioři více dbát na všechny preventivní postupy proti nákaze infekcí SARS-CoV-2. To znamená, používat roušku, dezinfekci, často si mýt ruce a vyhýbat se kontaktu s nemocnými. Onkologičtí pacienty by v tuto dobu měli preventivně omezit vycházení, cesty hromadnými dopravními prostředky a pobyty v místech s mnoha lidmi okolo sebe. A takovými místy jsou samozřejmě i čekárny a ordinace.

 

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/desatero-bezpecnosti-onkologickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi/

Česká onkologická společnost [ČOS] ČLS JEP vydala prohlášení, v němž konkretizuje léčebné postupy v současné epidemii koronaviru. Z vyjádření vyplývá zájem lékařů o pacienty a nastavení postupů, které minimalizují zátěž jak na onkologicky nemocné, tak na zdravotní systém.

Onkologicky nemocní: Co je třeba podle ČOS ČLS JEP nyní akceptovat
 • Odložení operačního zákroku u asymptomatického nádorového onemocnění na dobu několika týdnů. Případně u nádorů, kde je to možné, předřazení hormonoterapie, chemoterapie, cílené léčby nebo radioterapie samotné operaci. A to zejména, pokud by odložení operačního zákroku mělo být delší než dva měsíce.
 • Přerušení paliativní protinádorové léčby nebo prodloužení intervalů její aplikace. A to zejména v případech, kdy je onemocnění dlouhodobě stabilizované.
 • Prodloužení intervalů aplikace protinádorové léčby nebo snížení dávky či změnu jednotlivých protinádorových léčiv. A to zejména v případech, kdy stávající léčba způsobuje závažné nežádoucí účinky.
 • Případnou jinou individualizovanou protinádorovou léčbu. Zejména u pacientů s vysokým rizikem rozvoje komplikací onemocnění covid-19.
 • Odložení pravidelných kontrol. A to i včetně laboratorních a jiných vyšetření [např. CT, MRI, mamografie, endoskopie] u pacientů sledovaných po již ukončené onkologické léčbě.
 • Odložení screeningového vyšetření u jinak zdravých osob.

Onkologičtí pacienti se ne vždy orientují

„V praxi je zřetelné, že dochází ke změnám, které mění zaběhlé postupy návštěvy zdravotnických zařízení,“ říká ředitelka spolku Amelie Michaela Čadková Svejkovská.

Dodává, že za této situace i přes všechnu snahu může dojít k pochybení. Pacient třeba neví, proč mu byl odmítnut léčebný zákrok. Neví, zda lze zákrok odložit, zda odložení iniciovalo zdravotnické zařízení z kapacitních či epidemiologických důvodů a jiné by jej mohlo provést či k odmítnutí došlo z jiných důvodů. Pacient neví, kam se obrátit, bude-li jej někdo kontaktovat s novým termínem či postupem v léčbě.

Slavíková: Situaci onkologicky nemocných je třeba řešit

Podle Michaely Čadkové Svejkovské by onkologicky nemocní nyní mnohdy uvítali ujištění, kterého se jim často z kapacitních či organizačních důvodů nedostává. I proto sami reagují tak, že se snaží o telefonickou nebo e-mailovou komunikaci s onkology. Přesto jsou pacienti, kteří nemohou udržovat kontakt ani s praktickým lékařem. Výsledek je pak podle ní přetížení linek, kapacit a další frustrace na všech stranách.

„Situaci nepřidává ani strach, který vyplývá z onkologického onemocnění samotného, ale také z informací o koronaviru SARS-CoV-2 a jejich tlaku na veřejnost včetně onkologicky nemocných a jejich blízkých,“ doplňuje Michaela Čadková Svejkovská.

Co doporučuje Amelie onkologickým pacientům
 • Následujte lékařská doporučení a postupy.
 • Co lze odložit a nesouvisí přímo s léčbou, ponechte po dohodě s lékařem na později.
 • Pokud se děje něco mimo běžný rámec [např. změna zdravotního stavu nebo odmítnutí zákroku, který byl domluven], kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
 • Ptejte se na běžné postupy ve svém případu na zdravotnickém pracovišti. Kdo, koho, kdy, jak kontaktuje. Pokud to není podle zvyklosti, nečekejte, buďte sami aktivní. Volejte a pište! Zároveň ale sami zbytečně nevytvářejte tlak na komunikaci se zdravotníky.
 • Se svou nejistotou pracujte a sdílejte ji s dalšími – rodinou, přáteli, psychology, sociálními pracovníky či v pacientských organizacích.
 • Pěstujte své fyzické i duševní zdraví a věnujte se tomu, co má smysl.

Onkologicky nemocní: Tři nejohroženější skupiny

„Asi nejsložitější je nynější situace pro tři skupiny nemocných,“ říká sociální pracovnice Amelie Petra Kuntošová.

V první řadě pro ty, kdo teprve svou onkologickou léčbu začínají a nemají vybudované kontakty. Ti podle Petry Kuntošové nemusí vědět, kam a jak se obracet, případně neví, co je běžné a co ne.

Dále je situace těžká pro ty, kdo už mají určitý odstup od léčby a vracejí se do aktivního pracovního života, případně čekají na invalidní důchod. Ti se ocitají v nepřehledné situaci, případně čekají na rozhodnutí, která se protahují. Ani jedna ze situací nepřispívá ke klidu.

„A pak jsou samozřejmě ohrožení ti, kdo se s nastalou situací dostávají do vážných finančních obtíží, tam je třeba cílených postupů a velké aktivity,“ uzavírá Petra Kuntošová.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here