Co je Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP

Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně [ČMS ČLS JEP] je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci.