Co je Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP

0
509
Ceska_mikrobiomova_spolecnost
Ilustrace: Pixabay.com

Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně [ČMS ČLS JEP] je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci. Členy jsou a stát se mohou jak lidé z oboru, tak i laická veřejnost či pacientské organizace.

„Chceme sdružovat odborníky na mikrobiom a říci laikům, že zdraví začíná ve střevě,“ uvádí na svých webových stránkách ČMS ČLS JEP.

Zdravý střevní mikrobiom, který je v rovnováze, je pro člověka velice prospěšný. Lidský organismus totiž chrání před infekcemi, napomáhá metabolickým procesům v těle, pomáhá vytvářet imunitní systém a významně ovlivňuje i naši psychiku. Střeva jsou totiž v přední linii imunitního systému.

Jak funguje Česká mikrobiomová společnost

Jejím členem se může stát kdokoliv, kdo se zajímá o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu. Podle zástupců ČMS je nezbytná spolupráce s plátci péče a vítaná je i spolupráce s výrobci potravin a odborníky na výživu. Důležitá jsou i média. To kvůli osvětě a pomoci při hledání dárců zdravého mikrobiomu.

Řádným členem ČMS se stává subjekt, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Tím se stává i členem ČMS ČLS JEP. Výbor ČMS ČLS JEP má dvanáct členů a revizní komise je tříčlenná. Výbor ČMS projednává a schvaluje oficiální stanoviska k aktuálním otázkám. Tato stanoviska jsou zveřejňována na webu ČMS ČLS JEP.

Poslání a cíle ČMS ČLS JEP

  • Sdružovat odborníky, kteří se zabývají souvislostmi mezi poškozenou mikrobiotou a následným vznikem nemocí i možnostmi ovlivnění složení mikrobioty.
  • Shromažďovat veškeré poznatky o mikrobiomu a jeho funkcích ze všech oblastí výzkumu i humánní a veterinární medicíny.
  • Průběžně informovat odbornou i laickou veřejnost formou newsletterů, webových stránek a edukačních seminářů.
  • Vytvořit společnou databázi výstupů z klinických a preklinických studií, jejich analýzu a následně jejich společné sdílení napříč obory. Využít tuto databázi při tvorbě diferenciálně diagnostických a terapeutických postupů a tvorbě algoritmů primární a sekundární prevence.
  • Zvyšovat zdravotní gramotnost, zlepšit přístup k informacím a předejít tak vzniku nemocí. Naučit občany České republiky pečovat o své zdraví a nežít na dluh do vypuknutí nemoci.
  • Bránit nevědeckému přístupu je jedním z hlavních cílů odborné společnosti. Jejím cílem je naopak vysvětlování a interpretace metod a výsledků analýzy mikrobiomu.
  • Přispět k reformě primární péče vytvořením společných výstupů pro praktické lékaře.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here