Až 27 tisíc osob z vybraných míst ČR se zapojí do testu kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval. Účastnit testu se může každá zdravá osoba z určených lokalit, která splní dané podmínky. Zdravezpravy.cz přinášejí odpovědi na nejčastější otázky zájemců o test imunity Preval.

Test kolektivní imunity, studie Preval, potrvá v měsíci dubnu a květnu 2020. Samotné testování osob odstartuje, jak již bylo řečeno, ve čtvrtek 23. 4. 2020 a potrvá do 30. 4. 2020 na předem určených místech ve vybraných oblastech. Do testů se mohou zapojit pouze zdravé osoby od 18 do 89 let bez příznaků onemocnění horních cest dýchacích. Osoby, u nichž bylo v minulosti potvrzeno onemocnění covid-19, se do testování zapojit nemohou. Testovány budou dospělé osoby v Praze, Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově. Speciálně v Brně a v Praze pak budou testovány i děti ve věku od osmy do 17 let.

Česko hledá dobrovolníky na test kolektivní imunity

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] spolu s Ústavem zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] připravilo odpovědi na nejčastější otázky zájemců o účast ve studii SARS-CoV-2-CZ-Preval. Zdravezpravy.cz vybraly ty nejdůležitější z nich.

1: K čemu vyšetření rapid testem slouží?
Rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce.

2: Jak se dozvím o výsledku vyšetření na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2?
Výsledek Vám bude sdělen pracovníkem, který provedl odběr, přibližně do půl hodiny od zahájení testu.

3: Je možné, že se tímto vyšetřením přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 nerozpozná?
Přestože je citlivost nabízeného testu relativně vysoká, může dojít k situaci, že přítomnost protilátek proti viru není rozpoznána. Proto je velmi důležité, abyste bez ohledu na výsledek testu při výskytu příznaků onemocnění covid-19 konzultoval(a) svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem nebo krajským hygienikem.

4: Je vyšetření bolestivé?
Pro vlastní vyšetření je třeba získat vzorek kapilární krve z bříška prstu. Při tomto odběru bude porušena celistvost kůže, vyšetření tedy může být mírně bolestivé.

5: Jak bude nakládáno s odebraným vzorkem?
Odebraný biologický materiál [kapilární krev] bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

6: K čemu slouží odběr žilní krve v Olomouckém kraji?
Odebraný vzorek žilní krve bude zpracován v laboratoři a bude v něm zjišťována přítomnost protilátek anebo dalších znaků nemoci náročnějšími laboratorními metodami. K tomuto účelu bude vzorek uložený v biobance Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL [ÚMTM] do jeho spotřebování. Případně odebraný vzorek kapilární krve bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

7: Budu muset vyšetření uhradit?
Ne. V rámci této studie je vyšetření zdarma.

8: Budu mít z účasti ve studii peněžní odměnu?
Za účast ve studii nedostanete žádnou peněžní odměnu.

9: Co se stane s výsledkem vyšetření?
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb, který provede vyšetření a povede k němu dokumentaci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování [zákon o zdravotních službách], studii vyhodnotí. Bližší informace k tomu jsou uvedeny na Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here