Až 27 tisíc osob z vybraných míst ČR se od čtvrtka 23.4. bude moci zapojit do testu kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval. Test kolektivní imunity má zjistit, jak velká část české populace se již setkala s nemocí covid-19. Zda má proti ní protilátky. Zapojit se do něj může každá zdravá osoba z vybraných lokalit.

Test kolektivní imunity, studie Preval, potrvá v měsíci dubnu a květnu 2020. Samotné testování osob odstartuje, jak již bylo řečeno, ve čtvrtek 23. 4. 2020 a potrvá do 30. 4. 2020 na předem určených místech ve vybraných oblastech. Do testů se mohou zapojit pouze zdravé osoby od 18 do 89 let bez příznaků onemocnění horních cest dýchacích. Naopak zapojit do testu se nemohou osoby, u nichž bylo v minulosti potvrzeno onemocnění covid-19. Testovány budou dospělé osoby v Praze, Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově. Speciálně v Brně a v Praze pak budou testovány i děti ve věku osm až 17 let.

Český test kolektivní imunity Preval už klepe na dveře

Podmínkou účasti na testu je ochota podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2. Zájemce o testování nesmí zároveň vykazovat žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění covid-19. To je suchý dráždivý kašel, zvýšená teplota 37+, slabost, ztráta chuti, čichu apod. Další podmínka je trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. Zájemce o test v rámci studie kolektivní imunity musí se svou účastí výslovně souhlasit.

Průběh vyšetření

Samotné vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2 [Rapid test] je velmi rychlé a výsledek dostane testovaný zhruba do 20 minut. V odběrovém místě se zájemce o vyšetření nejprve prokáže kartičkou zdravotní pojišťovny nebo i dokladem totožnosti. Zdravotníci mu nejprve změří tělesnou teplotu a seznámí ho s informacemi o projektu. Případně mu zodpoví některé dotazy. Zájemce o vyšetření bude muset vyplnit a podepsat Informovaný souhlas a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Součástí příprav před testováním je i vyplnění krátkého dotazníku. Poté už přichází na řadu samotné testování. To zdravotníci provádějí rychlotesty, při kterých odeberou kapilární krev z bříška prstu. Výjimkou budou testované osoby ve městech Olomouc, Litovel a Uničov, u kterých zdravotníci odeberou krev žilní namísto odběru kapilární krve. A to z důvodu získání podrobnějších informací o skupině populace, jejíž okolí bylo nemocí covid-19 zasaženo silněji [obce v karanténě].  Ve městě Uničov a Litovel budou osoby navíc testovány i déle. Zhruba po dobu dvou týdnů.

Pozitivní vs. negativní výsledek

Testované osoby s pozitivním výsledkem se budou muset kvůli potvrzení výsledku podrobit ještě dalšímu testu. Při něm jim zdravotník odebere biologický materiál z nosohltanu. Jde o takzvané vyšetření PCR, které potvrdí nebo vyloučí přítomnost viru SARS-CoV-2 v těle testovaného [průkaznost nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2]. Tyto testy se provádějí obratem po pozitivním výsledku na témže odběrovém místě. Výsledek PCR testu však není znám přímo po provedení. Testovaní si na něj musí vyčkat zhruba dva dny. Do té doby by se měli chovat v souladu s doporučenými protiepidemickými opatřeními, zkrátka jako by byli pozitivní. Negativní výsledek sdělí pracovníci laboratoře testovaným během dvou dnů a to telefonicky. V opačném případě se s nimi spojí hygienik, který je seznámí s podrobnostmi. Podá nemocným informace o tom, jak dodržovat karanténu, o nutnosti opakování testů k ukončení karantény a zároveň společně zapracují i na vyhledání osob, se kterými přišli lidé s covid-19 v minulosti do užšího kontaktu.

Informace specifické pro osoby oslovené ČSÚ

Vybrané skupiny obyvatel vhodných pro zařazení do studie Preval telefonicky osloví v nejbližších dnech i Český statistický úřad [ČSÚ]. Ten jim účast nabídne a stručně je obeznámí s procesem testování. Je pouze na oslovené osobě, zda se testování zúčastní nebo nikoliv. Pokud ano, pracovník ČSÚ předá informaci o něm Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS], jež je realizátor studie. Ten poté zájemci zašle textovou zprávu a čtyřmístný kód. Tím se pak zájemce [případně i další členové z jeho domácnosti] prokáže hned po příchodu do odběrového místa. Osoby, které sám ČSÚ osloví, jsou ty, jež se účastní pravidelných šetření ČSÚ. Což mimo jiné znamená, že úřad o nich má základní informace, proto budou představovat reprezentativní vzorek obyvatel definovaný v rámci populační kohorty.

9x o tom, co zajímá zájemce o test imunity Preval  

Kde budou odběrové stany a jak budou fungovat

Do testu Preval se může ovšem zapojit každý, kdo o to projeví zájem. A zároveň splní výše uvedené podmínky účasti. V takovém případě pak postačí, pokud sám navštíví odběrová místa ve vybraných lokalitách.

Praha

V Praze budou od čtvrtka zřízeny celkem tři odběrové stany na Náměstí Míru, v Zítkových sadech a Kateřinské zahradě. Stany budou přijímat zájemce o test od 10:00 do 20:00 hodin. Pozor, odběrové stany na Náměstí Míru a v Zítkových sadech jsou určeny pouze pro osoby ve věkové kategorii 18-59 let. Stan umístěný v Kateřinské zahradě bude v době od 10:00 do 15:00 dostupný pouze pro osoby starší 60 let. V době od 15:00 do 20:00 pak pouze pro děti a dorost.

Brno a okolí

V Brně jsou plánovány dva odběrové stany na Moravském náměstí a v Bohunicích u Univerzitního kampusu MU. Stany k testům budou přístupné od 8:00 do 18:00. Pozor, v čase od 8:00 do 10:00 budou přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Olomouc a okolí

V Olomouci budou zřízeny taktéž dva odběrové stany. Oba budou umístěny před hypermarketem Globus. Otevírací doba obou stanů bude od 8:00 do 18:00 hodin. Pozor, v čase od 8:00 do 10:00 jdou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Litoměřice

V Litoměřicích je v plánu zřídit jeden odběrový stan. Přesné místo stanu není zatím známo.

Litovel a Uničov

V této lokalitě budou umístěny dva stany, jeden v městě Litovel, druhý v Uničově. Otevírací doba obou stanů je plánována od 8:00 do 18:00. V čase od 8:00 do 10:00 jsou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let. Lokality Litovel a Uničov jsou pro testování trochu speciální. Pro studijní účely budou totiž sloužit jako model populace, ve které došlo pravděpodobně k nejmasivnějšímu šíření viru v Česku. Zájemcům z této oblasti tamní zdravotníci odeberou žilní krev. Z té pak provedou rychlotest a dále i podrobnější laboratorní vyšetření. A to kvůli stanovení množství protilátek proti viru SARS-CoV-2 pro výzkumné účely. Pokud ale zájemce o testování odběr žilní krve odmítne, nebo tento odběr nebude možný, bude proveden odběr kapilární krve z bříška prstu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here