Od středy příštího týdne budou praktičtí lékaři nově ukončovat nařízenou karanténu pacientům až po jejich otestování na přítomnost protilátek na covid-19. K tomu použijí RAPID testy. Tuto povinnost k ukončení karantény jim ukládá nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost jsou od 22. 4. 2020 povinny u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním covid-19, ukončit nařízenou karanténu až po jejich vyšetření na přítomnost protilátek.

„Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu. A zároveň chceme mít jistotu, že jsou negativní. Díky tomu, že praktičtí lékaři zajistí provedení RAPID testu, bude ukončování karantény rychlejší a pro občany celý proces mnohem komfortnější,“ uvedl k opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Dodal, že pro celou společnost je pak osoba i bezpečnější, protože se karanténa neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem.

Stávající nařízení k ukončení karantény dále platí

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost tak nově budou muset pro ukončení nařízené karantény nutně provést takzvaný RAPID test nebo i PCR test výtěru z horních cest dýchacích.

„Pokud nebyl osobě v nařízené karanténě proveden PCR test, je poskytovatel zdravotních služeb povinen provést RAPID test. Lékař má možnost nechat provést RAPID test i u jiného poskytovatele zdravotních služeb. To po předchozí domluvě,” uvedlo MZ ČR.

Podmínkou zrušení karantény je negativní výsledek na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG v RAPID testu nebo PCR testu. V případě pozitivního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG rozhodne o ukončení karantény výsledek PCR testu.

Tím to ale nekončí. K tomu, aby mohl lékař nařízenou karanténu ukončit, musí ale i nadále dodržovat dosavadní nařízení. Mezi ně patří ukončení karantény nejdříve po uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízení karantény. Osoba nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí 14 dnů od vydaného nařízení karantény. Osoba dále musí být afebrilní. Tedy nesmí mít teplotu vyšší než 37°C. Musí být i bez zdravotních potížích, které by mohly naznačovat covid-19. To je kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma a ztráta chuti a čichu.

Osoby v karanténě bez registrujícího lékaře

U osob, které mají nařízenou karanténu, ale nemají svého registrujícího praktického lékaře, ukončí karanténu v případě splnění jmenovaných kritérií krajská hygienická stanice. Anebo podle místní příslušnosti určí poskytovatele zdravotních služeb, který pak karanténu ukončí.

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb a krajské hygienické stanice ukončující nařízenou karanténu jsou navíc povinny od 22. dubna osoby, které karanténu ukončují, poučit o tom, že musejí i nadále sledovat svůj zdravotní stav. A o tom, že musejí dodržovat základní hygienická pravidla.

Praktiční lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost, jež provádějí odběr a vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 formou RAPID testu dále musí od 22. 4. získané údaje o vyšetření a výsledcích zaznamenat. A dále pak odesílat prostřednictvím elektronické žádanky do Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS]. Žádanka je dostupná v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů. A to zde a pak zde.

Specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. A to na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb. Ty jsou uvedeny v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here