APSS ČR rozvíjí a zvyšuje úroveň sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR. Jde o nezávislý spolek právnických a fyzických osob poskytující sociální služby.