Jak funguje Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie Českobratrské církve evangelické [DČCE] je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Pomáhá dětem i dospělým. Vychází z křesťanských hodnot. Činnost obnovila v roce 1989.