Mikroby ovlivňují i vznik autoimunitních onemocnění

Nová studie vědeckého týmu Ústavu molekulární genetiky AV ČR ukázala, že vznik autoimunitních onemocnění ovlivňuje míra vystavení lidského organismu mikrobům v prvních letech života.