Martin Vokurka byl zvolen děkanem 1. LF UK

Funkci děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy bude pro období 2020 až 2024 nově zastávat Martin Vokurka. Ve funkci děkana 1. LF UK tak nahradí stávajícího děkana 1. LF UK Aleksiho Šeda.