Martin Vokurka byl zvolen děkanem 1. LF UK

0
1307
Martin_Vokurka
Foto: 1. LF UK

Funkci děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [1. LF UK] bude nově zastávat Martin Vokurka. Výsledek volby kandidáta na funkci děkana 1. LF UK oznámila včera [22.6.] Volební komise Akademického senátu 1. LF UK.

Martin Vokurka, který bude funkci děkana 1. LF UK zastávat pro období 2020 až 2024, nahradí stávajícího děkana 1. LF UK Aleksiho Šeda. Návrh bude nyní postoupen rektorovi Univerzity Karlovy Tomáši Zimovi.

Martin Vokurka se narodil v roce 1962 v Praze. Je ženatý, má tři děti. Hovoří anglicky a francouzsky, pasivně pak italsky, německy, rusky a dokonce má i základy hebrejštiny. Žije v Brandýse nad Labem. Odkaz na kandidátní prezentaci na funkci děkana 1. LF UK členům akademické obce 1. LF UK  [15. 6. 2020] je k dispozici zde.

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK [nyní 1. LF UK] v Praze. V roce 1993 získal atestaci z vnitřního lékařství I. stupně. O čtyři roky později obhájil kandidátskou dizertační práci [Porfyriny v očních žlázách potkana, pozn. red.]. V březnu 2005 byl jmenován docentem pro obor patologická fyziologie [Molekulárně biologické přístupy k studiu etiopatogeneze onemocnění, pozn. red.].

Patofyziolog Martin Vokurka na 1. LF UK v současnosti působí jako docent a přednosta Ústavu patologické fyziologie a jako proděkan pro studijní problematiku, teoretickou a preklinickou výuku.

Kromě pedagogické činnosti se věnuje výzkumu, v současnosti převážně metabolismu železa a jeho regulaci. Je hlavním autorem několika výkladových lékařských slovníků určených odborné i laické veřejnosti.

O 1. LF Univerzity Karlovy

1.LF Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult. Navštěvuje ji přes 4 000 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství. Kromě nich nabízí fakulta studium dalších nelékařských zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a mnoho doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň jednou z nejproduktivnějších institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná v 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích. Ty jsou společné se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here