Výdaje na léčbu, hospitalizaci či repatriaci v zahraničí hradí většina pojišťoven v případě, že k nim došlo v zemi, která není Ministerstvem zahraničních věcí ČR [MZV ČR] označena za nebezpečnou. Základem je ale mít vždy uzavřeno cestovní pojištění. U ČPZP toto pojištění přitom vychází i na jen deset korun za den.

Při plánování dovolené i před vycestováním a nejlépe i během dovolené je proto na místě sledovat doporučení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR [MZV ČR]. Před návratem je vhodné sledovat i takzvaný semafor Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR], který upravuje podmínky pro příjezdy zpět do České republiky.

Pro méně rizikové země platí od 15. června z rozhodnutí MZV volnější pravidla. Turisté při návratu z těchto zemí nebudou muset podstoupit test na nemoc covid-19, ani jít do karantény. V případě návratu z červeně označené země se musí cestovatelé prokázat negativním testem na covid-19 nebo se podrobit dvoutýdenní karanténě.

Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na pojištěného, který v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval již před vyhlášením rizika. A to v případě, že je hospitalizován v nemocničním zařízení nebo má akutní zdravotní potíže včetně covid-19.

Rizikovost země určuje rozsah pojistného plnění

Rizikovost země se podle mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] Elenky Mazurové přitom promítá i do rozsahu pojistného plnění u cestovního pojištění.

„Plný rozsah pojištění léčebných výloh platí i na pojistné události, které souvisejí s nemocí covid-19. Avšak to platí jen v případě, že se jedná o cestu do některé ze zemí, které vláda ČR označila jako země s nízkým a středním rizikem nákaz,“ říká.

Dodává, že limity pojistného plnění jsou uvedeny ve smluvním ujednání a platí pro všechny pojistné události v době pojištění. Například u pojištění léčebných výloh je horní hranice pojistného plnění 10 milionů Kč. Klientům ČPZP navíc doporučuje, aby před vycestováním za hranice sledovali aktuální informace na stránkách MZV ČR či stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

„Podle uvedených informací je určující, zda bude pojistné plnění poskytnuto i v souvislosti s nemocí covid-19,“ upřesňuje Elenka Mazurová, která dodává, že již od začátku června je možné si u ČPZP opět sjednat pojištění na cesty do zahraničí.

ČPZP spolupracuje s Českou podnikatelskou pojišťovnou

Cestovní pojištění nabízí i ČPZP a to ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou [ČPP]. A to podle zástupců ČPZP za ceny, které se za posledních osm let nezměnily.

„V porovnání s konkurencí nabízíme jedno z nejvýhodnějších cestovních pojištění na trhu,“ tvrdí Elenka Mazurová.  

Cestovní pojištění pojišťovna navíc zvýhodnila i navýšením částky pojistného plnění a rozšířením pojistné ochrany u pojištění odpovědnosti z 2,5 milionu na 4 miliony Kč. Pojistný limit zvedla i u trvalých následků úrazu ze 400 tisíc na 500 tisíc Kč. Zároveň o 50 procent i zlevnila sportovní připojištění nebezpečných sportů.

Podle Elenky Mazurové mají studenti nebo opakované pojistky slevu. Čtyřčlenná rodina, dva dospělí a dvě děti do 18 let, kteří jsou registrovaní jako pojištěnci ČPZP, tak zaplatí za pojistné krytí léčebných výloh na čtrnáctidenní pobyt v Evropě celkem 560 korun. To znamená, že u ČPZP vyjde jejich pojištění na deset korun na osobu denně.

Pojistné krytí pro dovolenou v Evropě u ČPZP, 14 dní, dva dospělí + dvě děti do 18 let
Pojistné krytí Pojištěnci ČPZP Nepojištěnci ČPZP
Léčebné výlohy 560 Kč 896 Kč
Balíček Standard 784 Kč 1 064 Kč
Léč. výlohy + pojištění odpovědnosti
Balíček Komplet 1 092 Kč 1 456 Kč
Léč. výlohy + pojištění odpovědnosti + úrazové pojištění [trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu]+ zavazadla
Balíček léto 1 372 Kč 1 736 Kč
Léčebné výlohy + pojištění odpovědnosti + úrazové pojištění [trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu] + zavazadla + sportovní vybavení

[Zdroj: ČPZP]

Cestovní pojištění se na vyhlášení karantény nevztahuje

Pokud na dovolené v zahraničí nastane situace, kdy státní orgán v zemi vyhlásí povinnou karanténu a pojištěná osoba neonemocní, pak pojišťovny pojistné plnění neposkytují. To znamená, z cestovního pojištění se nehradí ani ubytování, ani strava a ani případná náhradní doprava do Česka.

„Hradí se pouze lékařské vyšetření nebo lékařské kontroly,“ vysvětluje Elenka Mazurová.

Hlavním smyslem cestovního pojištění je zajistit si ochranu pro případ úrazu nebo náhlého onemocnění v zahraničí.

„V případě pojistné události za vás pojišťovna uhradí veškeré finanční náklady za léčbu včetně nutných nákladů až do výše sjednaného pojistného plnění,“ potvrzuje.

Pojištění kryje léčebné výlohy, hospitalizaci, převozy, léky, lékařské zákroky a repatriaci.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here