Sestry získají praktické vzdělání i ve Zlíně a U. Hradišti

Zdravotní sestry, které si chtějí rozšířit specializaci, nově mohou praktickou část studia absolvovat v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně či v Uherskohradišťské nemocnici. Nemocnice získaly akreditace.