Sestry získají praktické vzdělání i ve Zlíně a U. Hradišti

0
563
sestry
Foto: Krajská nemocnice Tomáše Bati

Zdravotní sestry, které si chtějí rozšířit svou specializaci, mohou nyní praktickou část studia absolvovat přímo v Krajské nemocnici Tomáše Bati [KNTB] ve Zlíně či v Uherskohradišťské nemocnici. Nemocnice získaly od Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] akreditace, které je opravňují k uskutečňování praktické části výuky.

V Uherském Hradišti nabízejí zařízení vzdělávací program pro intenzivní péči. Ve Zlíně k tomu přidávají ještě dva další, a to pro péči v chirurgických a interních oborech. Využít možnost absolvovat praktickou část specializačního vzdělávání mohou nejen kmenové sestry obou těchto nemocnic, ale i jejich kolegyně z okolních zařízení lůžkové péče. Dosud sestry musely část praktické výuky absolvovat například v Brně, Olomouci nebo Praze.

„Umožnit našim sestrám vzdělávání a rozšiřování jejich odborných kompetencí je pro nás jednou z priorit. Jsem proto moc ráda, že se nám podařilo splnit všechny podmínky pro udělení akreditace. To znamená mít nejen odpovídající skladbu oborů, nezbytné vybavení, ale také odborné garanty s patřičnou erudicí, kteří na praktickou část specializačního vzdělávání dohlížejí,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Helena Šmakalová.

Akreditaci pro obory specializačního vzdělávání Sestra pro péči v chirurgických oborech, Sestra pro péči v interních oborech a Sestra pro intenzivní péči získala zlínská nemocnice na pět let. Uherskohradišťská nemocnice má akreditaci pro obor Sestra v intenzivní péči rovněž na pětileté období.

Sestry musely dojíždět do Brna, Olomouce i Prahy

Část praktické výuky absolvují sestry ve svých nemocnicích. Každý obor má zároveň předepsaný počet hodin, které musí strávit v provozu akreditované nemocnice pod dohledem odborných garantů.

„Mnohdy tak sestry musely dojíždět do Brna, Olomouce nebo dokonce do Prahy. Což teď alespoň u našich sester, které se rozhodnou vzdělávat v oboru intenzivní péče, odpadne,“ uvedla náměstkyně pro nelékařské zdravotnictví a kvalitu Uherskohradišťské nemocnice Jitka Bílková.

Výhody pro sestry i nemocnici samotnou vnímá i Helena Šmakalová. Podle ní sestry musí v závislosti na konkrétním vzdělávacím programu absolvovat čtyřicet, osmdesát, ale i více hodin praktické výuky.

„Ve třech oborech, které máme nově akreditovány, teď mohou praktickou částí vzdělávání projít na příslušných odděleních naší nemocnice. Do Zlína to přitom mají blíž i sestry z Uherského Hradiště, Kroměříže i ze Vsetína. Šetříme tak nejen jejich čas, ale také finanční náklady jak pro sestry samotné, tak i pro nemocnici,“ upřesnila.

Zlínská nemocnice podle jejích slov předpokládá, že v jejích prostorách praktickou výuku ročně absolvuje 30 až 50 zdravotních sester z krajské nemocnice i nemocnic v regionu.

Akreditace pro vzdělávání sester

Akreditace je udělována MZ ČR podle zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Teoretickou část specializační přípravy absolvují sestry v akreditovaných vzdělávacích zařízeních, jako je například Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Praxi potom v nemocnicích, které mají příslušnou akreditaci.

Zlínská nemocnice chce navíc možnosti specializačního vzdělávání nelékařů rozšířit. To znamená, že ještě letos zažádá o akreditace v dalších třech vzdělávacích programech. A to pro dětské sestry, sestry pro porodnictví a gynekologii a sestry pro operační sály.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here