Certifikovat dle MDR bude Český metrologický institut

Certifikaci zdravotnických prostředků podle nových evropských pravidel MDR, bude mít na starosti Český metrologický institut. Ten se tak stane oznámeným subjektem čili notifikovanou osobou.