Objemy přeplatků za léky i počty jejich příjemců rostou

Objemy vracených přeplatků za léky od zdravotních pojišťoven i počty pojištěnců, kteří překročí roční ochranný limit 500, 1000 nebo pět tisíc korun, podle zdravotních pojišťoven stále rostou.