Objem vracených přeplatků za léky od zdravotních pojišťoven i počty pojištěnců, kteří překročí roční ochranný limit 500, 1 000 nebo pět tisíc korun, podle zdravotních pojišťoven rostou. Nejvyšší částky vracejí seniorům. Ti mají roční limit na doplatky ve výši 500 a 1 000 korun podle dosaženého věku.

Ochranné limity byly do českého systému úhrad zavedeny v lednu 2008 a to v jednotné výši pět tisíc korun pro všechny pojištěnce. Postupně se však jejich výše v závislosti na věku a zdravotním stavu pojištěnce upravovaly.

Od ledna 2020 se ochranné limity za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely ustálily na 500 korun pro pojištěnce s přiznaným invalidním důchodem třetího stupně. Pokud doloží kopií rozhodní o invalidním důchodu. Pojištěnci ve druhém a třetím stupni bez splnění podmínky doby pojištění, musí ale doložit kopií posudku o posouzení zdravotního stavu.

Roční limit ve výši 500 korun platí pro seniory starší 70 let, včetně roku, ve kterém tento věk dosáhli. Pojištěnci od 65 let a děti do 18 let mají roční limit stanoven na 1 000 korun. Ostatní pojištěnci vydají za doplatky ročně nejvýše pět tisíc korun.

Výše přeplatků za léky i počty jejich příjemců rostou

Podle dostupných informací z tuzemských zdravotních pojišťoven roste počet pojištěnců s nárokem na vrácení přeplatků za léky, stejně jako objem vracených prostředků za ně.

Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] za letošní 3. čtvrtletí rozešle svým pojištěncům, kteří překročili takzvaný ochranný limit za léky, celkem 25,558 milionů korun. Částku si rozdělí 47 739 jejích klientů. V několika případech překročili vrácené přeplatky za třetí kvartál dokonce hranici deset tisíc korun. V meziročním srovnání jde o nárůst objemu nadlimitních úhrad o více než deset procent.

Ve stejném období před rokem limit překročilo 42 928 pojištěnců, kterým ČPZP vracela 22,341 milionu korun. Za první tři čtvrtletí letošního roku už vrácená částka činí 51,578 milionu korun,“ uvádí mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Nárůst počtu pojištěnců s nárokem na vrácení peněz za léky stejně jako růst jejich objemu potvrzuje i Oborová zdravotní pojišťovna [OZP] za první pololetí letošního a loňského roku.

„Ochranný limit na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely překročilo u OZP za první pololetí letošního roku 22 451 pojištěnců. OZP tak bude svým klientům vracet celkem 17 379 728 korun, což je o 16 procent více než v roce 2019,“ uvádí pojišťovna.

Největší objem vracených peněz půjde v prvním letošním pololetí stejně jako v předchozích letech k pojištěncům starším 70 let. Konkrétně jim pojišťovna zašle částku ve výši 13 815 114 korun.

Za první pololetí loňského roku vrátila OZP na přeplatcích v součtu 15 013 681 korun. Letos je to 17 379 728 korun. A vzrostl i počet pojištěnců, kteří překročili ochranný limit. A to z loňských 20 661 na 22 451 v letošním prvním pololetí.

Objemy přeplatků za léky rostou i u dalších pojišťoven

Narůstající trend v objemu vratek i počtu pojištěnců s nárokem na něj potvrzuje ve své statistice za první letošní a loňské čtvrtletí také zdravotní pojišťovna RBP. Za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila v prvním letošním čtvrtletí na přeplatcích celkem 2,5 milionu korun a to 5,5 tisícům klientům. V meziročním srovnání jde o nárůst u obou sledovaných hodnot. Objem finančních prostředků narostl dokonce o celou čtvrtinu.

„V porovnání se stejným obdobím roku 2019 se jedná o 21% nárůst počtu pojištěnců a o 25 procent se navýšila i vyplacená částka,“ potvrzuje RBP.

Stejně jako u ostatních zdravotních pojišťoven představovali nejpočetnější skupinu příjemců vratek klienti v seniorním věku. Těm RBP na bankovní účet nebo složenkou zaslala za letošní první čtvrtletí přes dva miliony korun.

Navýšení objemu vracených finančních prostředků i růst počtu pojištěnců s nárokem na ně potvrzuje i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra [ZP MV ČR]. Ta za letošní první čtvrtletí vyplatila svým klientům za doplatky na léky v součtu 10 613 000 korun. To je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 1,5 milionu korun více. A potvrzuje i navýšení počtu příjemců těchto vratek.

„Zatímco loni v prvním čtvrtletí peníze zpět dostalo 18 923 klientů, letos už to bylo 21 379 pojištěnců,“ potvrzuje ve své zprávě ZP MV ČR.

Ochranný limit na léky a potraviny

Do ochranného limitu se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění započítávají doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky obsahující látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. To však neplatí, pokud byly předepsané na recept pojištěncům starším 65 let. A to včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Regulační poplatky ve výši 90 korun za využití pohotovosti se do limitu nezapočítávají.

Jak na doplatky za léky, když zemře člen rodiny

Pojišťovny vrací přeplatek do 60 dnů od konce čtvrtletí

Přeplatek pojišťovny vrací do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Překročení limitu neznamená, že pojištěnec už dál doplatky na léky neplatí. Pojišťovna mu ale v následujících čtvrtletích daného roku zaplacené započitatelné doplatky vrací, opět do 60 dnů po uplynutí každého takového čtvrtletí.

Přeplatky nad zákonem stanovený limit zasílají pojišťovny svým klientům vždy automaticky. Tedy o ně nemusí nikdo žádat, ani nemusí sledovat jejich výši. Informace o jejich úhradách získávají pojišťovny od lékáren.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here