Rizikové skóre, které vyjadřuje šíření nákazy v ČR, je na hodnotě 70. Dnes to na svých stránkách potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Pokud se skóre nezvýší na číslo 75 a víc, již příští pondělí [23.11.] se rozvolní část opatření proti covidu. Do škol zamíří žáci prvního stupně základních škol, zatímco žáci druhého stupně se budou ve škole střídat. Zkrátí se i čas zákazu nočního vycházení.

I když jsme aktuálně v pátém, nejhorším stupni pohotovosti co do šíření koronaviru v české populaci, rizikové skóre se dle informací z webu MZ ČR pohybuje na hodnotě 70. To znamená, že by ministerstvo dle jeho avizovaného postupu mělo ve středu vládě navrhnout přechod do nižšího stupně čtyři, a to již s platností od pondělí následujícího týdne.

Ministr Blatný představil protiepidemický systém PES

To znamená, že by se od tohoto data v ČR rozvolnila část proticovidových opatření. Čtvrtý pohotovostní stupeň uvolňuje prezenční výuku pro všechny ročníky prvního stupně základních škol. Druhý stupeň základních škol přechází na střídavou prezenční výuku ob týden a základní umělecké školy mohou své žáky vyučovat prezenčně za přítomnosti jednoho žáka a jednoho učitele. Zákaz nočního vycházení bude od 23 hodin do 5 hodiny ranní a počet účastníků na svatbě, pohřbu a jiném ceremoniálu se zvyšuje z 15 na 20. Rozvolňování se ale netýká otevírání maloobchodu, služeb a ostatních provozoven. K tomu v protiepidemickém systému PES dochází až ve stupni tři.

Uvolnění opatření ve 4. stupni se týká hlavně škol

Blížící se rozvolňování potvrdil i ministr školství Robert Plaga [za ANO]. K povinné prezenční výuce se při vyhlášení 4. stupně pohotovosti dle jeho slov vracejí veškeré ročníky na 1. stupni základních škol. Druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky na gymnáziích se střídají ob týden. Osobní přítomnost ve výuce se povoluje dále posledním ročníkům základních, středních a vyšších odborných škol a povolena je i praktická výuka s přítomností do 20 osob. Stejně tak u vysokoškoláků v posledních ročnících se obnovuje praktická a laboratorní výuka do přítomnosti 20 osob.

„Návrat do škol žáků je povinný, nikoliv dobrovolný. Pokud tomu brání zdravotní stav člena rodiny, řeší se to individuálně s řediteli škol, ale jde o návrat k povinné školní docházce,“ vysvětlil ministr Plaga.

K výuce na základních uměleckých školách uvedl, že je povolena, pokud je v místnosti přítomen jeden žák a jeden vyučující a případně i konzultace. Pro ostatní případy platí pokračování v distanční výuce. Zpěv, tělesná výchova a další pohybové kroužky jsou zakázány i ve čtvrtém stupni rizika.

Roušky, školní stravování

První a druhé třídy základních škol se vracejí do škol již tuto středu [18.11.]. Pro ně i další ročníky, jimž je povolena prezenční výuka jsou otevřeny školní jídelny. Pro ostatní žáky a studenty na distanční výuce se vydávají obědy pouze ke konzumaci doma, a to z okénka a v dobu, která se nekryje s přítomností žáků v prezenční výuce. Pohotovostní stupně 3, 4 a pět nepočítají s rozvolněním nošení roušek. To znamená, že je musí žáci a studenti nosit ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách při výuce.

Testování žáků, studentů a pedagogů

Někteří odborníci uvádějí, že otevírání škol má provázet preventivní testování žáků i pedagogů na covid-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO], stejně tak i ministr Plaga však nedoporučují testovat mladší žáky.

Prezident ČLK chce testovat na covid i malé školáky

„Vítám možnost testování pedagogů a studentů středních škol, neumím si představit testování výtěrem z nosu u malých žáků,“ uvedl Plaga s tím, že testování musí být smysluplné a proveditelné.

Podle něj byla z pohledu výskytu a šíření covidu-19 mezi školáky nejproblémovější právě kategorie středoškoláků. V tuto chvíli však není jasné, jak by se u nich testování na covid-19 provádělo.

„Otázka testování je konkrétně řešena na ministerstvu zdravotnictví, rozhodně nejsme proti testování učitelů,“ uzavřel ministr školství.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here