Evropská komise [EK] předložila soubor návrhů na posílení společné unijní zdravotní politiky. Návrhy cílí na vznik Evropské zdravotní unie. Podle EK současná situace potvrdila nutnost koordinace zdravotní politiky na unijní úrovni.

Návrhy se zaměřují na přepracování stávajícího právního rámce pro vážné přeshraniční zdravotní hrozby a na posílení úlohy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC] a Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA]. O Evropské zdravotní unii mluvila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová už ve své zprávě o stavu Unie.

„Koronavirová pandemie zdůraznila potřebu větší koordinace v EU, odolnějších systémů zdravotní péče a lepší přípravy na budoucí krize. Měníme způsob, jakým řešíme přeshraniční zdravotní hrozby,” řekla.

Podle eurokomisařky odpovědné za zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakidesové v dobách krize občané oprávněně očekávají, že EU bude hrát aktivnější úlohu: „To bude znamenat velkou změnu naší schopnosti kolektivní reakce. Evropská zdravotní unie znamená, že se na společné zdravotní hrozby budeme připravovat společně a budeme jim také společně čelit, jako Unie.“

Co změní Evropská zdravotní unie

 • Akceschopnost: EK pro přijetí plánů na vnitrostátní úrovni vypracuje nařízení a doporučení v přístupu k zdravotní krizi a připravenosti na pandemii. Součástí bude povinnost pro podávání zpráv a výsledků auditů. Přípravu vnitrostátních plánů podpoří ECDC a EMA. Komise chce plány kontrolovat a podrobovat zátěžovým testům.
 • Dohled: Na úrovni EU bude vytvořen posílený integrovaný systém dohledu. Ten bude využívat umělou inteligenci a další pokročilé technologické prostředky.
 • Vykazování údajů: Od členských států se bude požadovat, aby zintenzivnily podávání zpráv o ukazatelích svých zdravotních systémů. Například o dostupnosti nemocničních lůžek, specializované péče a kapacit intenzivní péče, ale i počet odborně vyškolených pracovníků atd.].
 • Vyhlášení mimořádné situace v EU: To by znamenalo zahájení koordinace mezi unijními státy.

Silnější a operativnější ECDC a EMA

Součástí Evropské zdravotní unie je také posílení úlohy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC] a Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA]. Místopředseda EK pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl, že zmíněné agentury musí mít silnější mandáty, aby lépe chránily občany EU.

Nové kompetence: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
 • Epidemiologický dozor prostřednictvím integrovaných systémů umožňujících dozor v reálném čase.
 • Plánování připravenosti a reakce, podávání zpráv a audity.
 • Poskytování nezávazných doporučení a možností řízení rizik.
 • Schopnost mobilizovat a rozmístit pracovní skupinu EU v oblasti zdraví s cílem pomoci při místní reakci v členských státech.
 • Vytvoření sítě referenčních laboratoří EU a sítě pro látky lidského původu.
Nové kompetence: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 • Sledovat a zmírňovat rizika nedostatku kritických léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
 • Poskytovat vědecké poradenství o léčivých přípravcích, díky nimž bude možno předcházet nemocem, jež tyto krize způsobují, tyto nemoci diagnostikovat či léčit.
 • Koordinovat studie ke sledování účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek.
 • Koordinovat klinická hodnocení.

Komise ve svých návrzích upravila i hlavní prvky budoucího úřadu EU pro připravenost na mimořádné události a reakci na ně, který má být navržen do konce roku 2021. Struktura má být podle EK důležitým prvkem podpory reakce na přeshraniční zdravotní hrozby v EU.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here