Nakládání s odpady infekční domácnosti má svá pravidla

Nakažení covidem-19 i osoby v nařízené karanténě mají podle Národního referenčního centra znát zásady pro nakládání s infekčním odpadem z domácnosti. To především kvůli zamezení šíření infekce mezi pracovníky, kteří s odpady manipulují.