Nakládání s odpady infekční domácnosti má svá pravidla

0
843
s_odpady
Ilustrace: Pixabay.com

Nakažení covidem i osoby v nařízené karanténě mají podle Národního referenčního centra [NRC] znát jednoduché zásady pro nakládání s infekčním odpadem z domácnosti. To především kvůli zamezení šíření infekce mezi pracovníky, kteří s odpady manipulují. Odpad z infekční nebo karanténní domácnosti se netřídí.

Manuál k tomu, jak nakládat s odpady z domácností, v nichž pobývají osoby s potvrzenou nemocí covid-19 nebo osoby v nařízené karanténě, vydalo Národní referenční centrum. Podstatnou a základní informací k likvidaci odpadů ze zmiňovaných domácností je, že se v žádném případě netřídí. Veškerý odpad, včetně roušek, respirátorů, ochranných rukavic a kapesníků se ukládá do plastových pytlů o minimální tloušťce 0,2 mm.

„Po naplnění se pytel, nejpozději však do 24 hodin, pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem,“ vysvětluje ve svém doporučení NRC.

Je jasné, že ne každá domácnost má přístup právě k odpadovým pytlům se zmiňovanou tloušťkou 0,2 mm. Navíc v době, kdy jsou izolovaní v domácnosti. V takových situacích je třeba obal alespoň zdvojit. To znamená vložit ho ještě do dalšího pytle, zavázat jej a povrch nezapomenout ošetřit dezinfekčním prostředkem.

Nakládání s odpady u kontejneru a popelnic

Teprve potom vložit zavázaný pytel do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad. Nikdy se odpadkové pytle z infekční nebo potenciálně infekční domácnosti nesmí odkládat mimo kontejnery. V současné době se striktně zakazuje nežádoucí manipulace s odloženým odpadem. Tedy vybírání odpadků z popelnic nebo snad jejich přebírání.

„Osoby, u nichž bylo potvrzeno onemocnění covid-19, by se s odnosem svého odpadu do popelnice nebo kontejneru měly obrátit o pomoc na rodinu, sousedy nebo dobrovolníky, kteří zajišťují pomoc pro tyto případy,“ doporučuje NRC.

Pomocníci a lidé infikovaní covidem stejně jako ti v karanténě si nesmí zapomenout po manipulaci s takovým odpadem umýt ruce vodou a mýdlem. A následně je ošetřit dezinfekcí. V místech nebo obcích s vyhlášenou plošnou karanténou se místní obyvatelé navíc při nakládání s odpady z domácností řídí pokyny od místně příslušných úřadů.

Karanténa a izolace se od 1. září zkracuje o čtyři dny

Likvidace ochranných pomůcek po nákupu v obchodě

Pozorní mají být také lidé při zbavování se použitých jednorázových rukavic nebo obdobných ochranných prostředků na ruce v obchodech s potravinami.

„Veškeré použité jednorázové rukavice nebo jiné ochranné pomůcky na ruce zákazníci ukládají do sběrných nádob k tomu určených,“ upozorňuje NRC.

Přičemž sběrné nádoby pro ně musí být zabezpečeny víkem, které zamezí odfouknutí odpadu. Nádoby je třeba rozmístit na frekventovaná místa. Například u východu z prodejny a jejich počet a rozmístění rozložit podle provozní kapacity prodejny.

„Do sběrné nádoby je nutné umístit plastový pytel o minimální tloušťce 0,2mm. V případě použití pytle z tenčího materiálu, použijte dva pytle,“ radí NRC.

Odpadní nádoby se musí pravidelně vyprazdňovat a dezinfikovat. Vždy v závislosti na provozní kapacitě prodejny. Postup při nakládání s odpadem po naplnění nádoby popisuje NRC následovně: „Naplněné pytle ze sběrných nádob na použité ochranné rukavice a ostatní ochranné pomůcky na ruce pevně zavažte a povrch pytle vydezinfikujte.“

Takto zavázané a vydezinfikované pytle se pak vhodí do kontejneru na směsný komunální odpad. V žádném případě se nesmí odkládat mimo určené kontejnery.

„Při manipulaci s odpadem používejte roušku a rukavice. Po manipulaci s odpady si vždy umyjte ruce mýdlem a vodou a použijte dezinfekci,“ radí na závěr ve své zprávě NRC.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here