Státní hygienická služba nově povede krajské hygieny

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, jež má platit od července příštího roku, centralizuje krajské hygienické stanice pod jeden orgán zvaný Státní hygienická služba [SHS]. Ta bude nařizovat případná proticovidová opatření v zemi.