Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, jež má platit od července příštího roku, centralizuje krajské hygienické stanice pod nový orgán, jímž má být Státní hygienická služba [SHS]. Ta má podléhat hlavnímu hygienikovi ČR a povede ji jmenovaný ústřední ředitel. Vyplývá to z novely ministerstva zdravotnictví.

Centralizovaná hygienická služba bude mít dle novely pravomoc například omezit či zakázat cestování. Bude moci omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, provozovny, obchody, obchodní centra a vybrané služby. Jako jsou například kadeřnictví, manikúry, služby masérů, tetovací salóny, solária, sauny nebo koupaliště. Nově by měla mít možnost vyžádat si od mobilních operátorů lokalizační data o nakaženém až tři týdny zpět.

„Podstatou návrhu je – na pokyn pana předsedy vlády – provést centralizaci systému hygienické služby. Nově vzniklá Státní hygienická služba však bude, podobně jako stávající krajské hygienické stanice a jejich zaměstnanci, zařazena do režimu státní služby,” vysvětluje dokument.

Návrh dále počítá s tím, že by SHS mohla zakázat veřejné či soukromé akce, kde se kumulují lidé, nebo stanovit podmínky pro jejich fungování včetně stanovení maximálního počtu účastníků. Výjimka by bylo shromažďovací právo a schůze orgánů veřejné moci a soudy. Na ty by se zákaz vydaný Státní hygienickou službou nevztahoval.

Novela zasahuje i do nemocničních zařízení

Poskytovatelům zdravotních služeb bude moci SHS přikázat vyčlenění lůžek, zakázat návštěvy nebo omezit provoz. Podobně jako zařízením sociálních služeb. Státním institucím, obcím a krajům může nařídit vyčlenění objektů k izolaci nebo karanténě osob. Může také nakázat používání dezinfekčních prostředků, podání léků a mimořádné očkování.

„Je-li mimořádné opatření nařizováno jako opatření obecné povahy, v jeho odůvodnění se zohlední aktuální epidemiologická situace na základě hodnocení rizik,” uvádí novela.

Právě kvůli nedostatečnému odůvodnění letos soudy několikrát zrušily vydaná opatření. Například ministerstva zdravotnictví o nošení roušek nebo pražské hygienické stanice o uzavření vysokých škol.

Ministerstvo si v novele také ukládá povinnost zveřejňovat informace o výskytu epidemie. Kromě přijatých mimořádných opatřeních má publikovat také aktuální analýzu epidemiologické situace onemocnění. Včetně odhadu jejího vývoje a dat ve strojovně čitelném otevřeném formátu.

Krajské hygienické stanice nejsou flexibilní

Návrh podle důvodové zprávy reflektuje potřebu větší efektivity a koordinace hygienické služby. Současná forma čtrnácti krajských hygienických stanic pouze metodicky řízených ministerstvem není dostatečně flexibilní. Docházelo také k různému přístupu v různých regionech, konečné rozhodnutí bylo na řediteli KHS.

„V případě zvládání epidemie šíření viru SARS-CoV-2 se ani po několika měsících efektivně nedaří sjednotit postupy na jednotnou úroveň, zejména z hlediska používání shodných IT nástrojů a schémat postupů tak, aby bylo možné efektivně hodnotit a koordinovat postupy krajských hygienických stanic,” uvádí dále materiál.

Ke změnám bude docházet postupně. Do konce března příštího roku má být předložená nová systemizace služebních míst, poté bude vypsané výběrové řízení na ústředního ředitele a ředitele územních pracovišť v krajích. Náklady na platy po změnách budou asi 14 milionů korun navíc.

Novela sloučí zdravotní ústavy a otevře data o pohybu

Připravovaná novela slučuje Zdravotní ústav v Ostravě a Zdravotní ústav v Ústí nad Labem do jedné instituce se sídlem v Ostravě. Mění také zákon o elektronických komunikacích, který umožní Státní hygienické službě vyžádat si data o pohybu osoby prokazatelně nakažené infekční chorobou. Může jít o lokalizační data až tři týdny zpět, kde osoba pobývala alespoň 20 minut. Sám operátor bude mít povinnost na mobil odeslat zprávu, že data o jeho pohybu hygienikům předal. Zákon také umožní některé činnosti související s epidemickým šetřením převést na externí subjekty, například nasmlouvaná call centra.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here