WHO: Kvůli covidu klesly počty provedených HIV testů

0
373
HIV_testu
Foto: Pixabay.com

Světová zdravotnická organizace [WHO] upozornila na propady testování na HIV. Upozornila také na možnosti využití domácích HIV testů, které však nejsou vždy dostupné. Obdobně to pode ní vypadá i u léků, které brání přenosu infekce. Na dnešní den 1. prosince připadá Světový den boje proti AIDS.

Letošní Světový den boje proti AIDS [1.12.] připomíná význam dostupných preventivních služeb, které jsou naprosto klíčové pro zvládnutí šíření infekce HIV/AIDS. Přítomnost pandemie covidu-19 je však negativně zasáhla a může mít další závažné dopady.

Počet HIV pozitivních klesl. Stejně jako testování na HIV

V celé Evropě podle dat WHO a Evropského centra pro kontrolu nemocí [ECDC] roste počet HIV pozitivních, kteří o své infekci netuší. V roce 2019 bylo hlášeno 136 449 nově diagnostikovaných případů HIV infekce v Evropském regionu WHO, přičemž 79 procent z těchto nově hlášených případů připadalo na východní část kontinentu.

Jaká je situace v České republice

Podle WHO 40 procent HIV pozitivních je v Česku diagnostikováno v pozdním stádiu infekce. V Evropě se jedná o 53 procent HIV pozitivních. To komplikuje jejich léčbu, zvyšuje riziko úmrtí a současně vede k dalšímu šíření viru HIV. Konkrétně v České republice o své infekci podle WHO neví každý pátý HIV pozitivní.

„Ačkoliv je možné přenosu HIV předcházet, v Evropském regionu WHO pokračuje významné šíření HIV. Znát svůj HIV status je základním předpokladem pro účinnou prevenci, kontrolu epidemie a také pro včasnou a účinnou léčbu a péči o osoby s HIV,“ říká Dr. Srdan Matić, představitel WHO v ČR.

Upozorňuje na závěry statistik, které každý rok potvrzují, že většinu osob infikovaných virem HIV v České republice tvoří muži mající sex s muži.

„Právě oni obzvláště zranitelní z hlediska HIV a navzdory pokroku, kterého se podařilo dosáhnout v minulých letech, čelí pokračující diskriminaci ze strany společnosti i systému zdravotní péče,“ upřesnil Matić.

Covid snížil počty provedených HIV testů

Zásadní pro zvládnutí šíření infekce HIV/AIDS je dostupnost preventivních služeb. Za období leden až listopad 2019 Česká společnost AIDS pomoc provedla celkem 8 035 testů. Letos za stejné období 7 538 testů. Za první tři čtvrtiny loňského roku se podařilo zachytit 36 nových případů, letos za stejné období 25 nových diagnóz.

„Podrobnější statistika za jednotlivé měsíce ukazuje dopady pandemie covid-19, kdy nižší počet provedených HIV testů vedl také k nižšímu záchytu HIV pozitivních. Během března až května jsme provedli pouze polovinu testů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, stejný propad jsme zaznamenali i v listopadu,“ vysvětluje předseda České společnosti AIDS pomoc Robert Hejzák.

Výpadky v testování společnost doháněla rozesíláním HIV testů pro domácí testování. Ty měla k dispozici z předchozího roku a pro letní kampaň zaměřenou na muže, kteří mají sex s muži během letošního festivalu Prague Pride.

Domácí testování na HIV

Důležitým posunem kupředu je možnost použití právě domácích testů HIV. Ty lze využít také během pandemie covid-19, kdy jsou jiné možnosti testování omezené. Což podle WHO platí zejména za situace, kdy pozdní diagnostika ukazuje, že ti, kteří jsou ve vyšším riziku nákazy HIV, nemají dostatečný přístup ke vhodným metodám testování a poradenství.

„Proto by měly být znovu posouzeny a také rozšířeny strategie testování HIV. A to tak, aby jejich součástí byly inovativní přístupy zahrnující komunitní organizace, a soustředily se na klíčové skupiny populace. Rovněž by mělo být k dispozici více možností testování HIV. Například prostřednictvím sebetestování, testování HIV prováděného neziskovými organizacemi, domácího testování, a rutinního testování v rámci zdravotnického systému a spolupracujících institucí,“ tvrdí Srdan Matić.

Právě omezené služby checkpointů napříč Českou republikou by podle něj mohlo částečně nahradit rozesílání domácích testů na HIV zájemcům.

Dostupnost pre-expoziční profylaxe

WHO zároveň upozorňuje, že k moderním preventivním opatřením proti šíření viru HIV patří také pre-expoziční profylaxe [PrEP]. Tedy použití léků, které dokáží zabránit přenosu infekce bez ohledu na pohlaví či preferované sexuální aktivity.

Nový lék na HIV: Pacienti žijí déle a nejsou infekční

Podle odhadů České společnosti AIDS pomoc u nás této možnosti využívá zhruba 400 až 500 osob. Nicméně podle doporučení ECDC by v České republice mělo PrEP využívat zhruba 15 000 osob. To proto, aby to výrazněji ovlivnilo šíření infekce HIV. V tomto ohledu by podle Hejzáka pomohlo, aby tyto léky mohli předepisovat nejen specializovaná HIV centra. Tedy, aby je mohli předepisovat i praktičtí lékaři pro dospělé a dermatovenerologové.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here