Nový lék na HIV: Pacienti žijí déle a nejsou infekční

0
2088
Novy_lek_na_HIV
Foto: Pixabay.com

Celosvětově bylo od roku 1980 virem HIV nakaženo 77 milionů lidí. Z nich 34,5 milionů zemřelo. Vědci však již před časem vyvinuli nový lék na HIV. Díky němu přestávají být pacienti infekční a mají běžnou délku dožití. Mohou založit rodinu a mít s partnerem styk bez ochrany. Aniž ho nakazí.

Lidí nakažených virem HIV bylo v Česku od roku 1986 zjištěno zhruba 3 600. Nemoc AIDS se rozvinula zhruba u 660 z nich. Asi 300 lidí jí podlehlo. Kolem 600 lidí v ČR zatím podle odhadů neví, že jsou HIV pozitivní.

„V současné době je léčba natolik účinná, že pokud jste včas diagnostikován a léčen, tak žijete kvalitní život se stejnou délkou dožití jako jakýkoliv jiný občan. Dokonce je léčba tak účinná, že se stanete neinfekčním pro své sexuální partnery. Můžete založit rodinu nebo mít styk bez kondomu,” říká předseda pacientské organizace Česká společnost AIDS pomoc Robert Hejzák.

A to při příležitosti Evropského týdne testování na HIV a žloutenku, kdy se lidé mohou nechat zdarma a anonymně na tyto nemoci vyšetřit. Seznam testovacích míst je zde.

Nový lék na HIV stojí 900 korun měsíčně

Asi dva roky je k dispozici i téměř stoprocentně účinná preventivní léčba. Moderní nový lék na HIV stojí asi 900 korun měsíčně. Je na předpis, ale pacienti si ho hradí sami. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO] ale úhrada z veřejného zdravotního pojištění je spíš nepravděpodobná.

„Měli bychom spíš vést lidi k odpovědnosti. Zatím to ale nemáme finálně rozhodnuto,” uvedl.

Podle odhadů jsou u nás náklady na udržení infekce HIV pod kontrolou asi ve výši jedné miliardy korun ročně. Prevence, jako jsou přednášky či výměna jehel injekčním uživatelům drog, tvoří asi 0,7 procenta. Léčba stojí asi 300 000 Kč na jednoho pacienta.

Robert Hejzlák už dříve řekl, že pokud bude nových případů přibývat dosavadním tempem 200 ročně a pacienti budou mít stejnou dobu dožití jako zdraví, náklady stoupnou na 85 miliard korun.

Ministerstvo zdravotnictví dává přímo na prevenci HIV deset milionů korun, dalších osm milionů prostřednictvím svých přímo řízených organizací, jako jsou fakultní nemocnice nebo Státní zdravotní ústav.

Počty HIV pacientů v ČR

Do konce letošního září počet nemocných s infekcí HIV v Česku dosáhl 3 549, z toho 1 729 žilo v Praze. AIDS se od roku 1986 projevilo v tuzemsku u 663 nemocných. Z nich 308 už nemoci podlehlo.

Výrazný dlouhodobý nárůst nových případů HIV v ČR je zaznamenaný od roku 2002 a kulminoval v roce 2016 počtem 286 případů. V roce 2017 byl zaznamenán pokles o 32 případů na počet 254, tedy na úroveň nižší než v roce 2015,” vysvětluje vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu Vratislav Němeček.

Podíl HIV pozitivních rezidentů z celkového počtu cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR [celkem 480 000 lidí] je násobně vyšší než podíl HIV pozitivních mezi občany ČR. Mezi případy zachycenými jenom za prvních deset měsíců roku 2018 bylo 104 občanů ČR a 74 rezidentů [cizinců s dlouhodobým pobytem].

18 případů bylo z Ukrajiny, 13 ze Slovenska a sedm z Ruska. Podíl rezidentů se v posledních letech dlouhodobě pohyboval na úrovni 25 až 30 procent, loni byl výrazně vyšší. Jedenáct nových případů HIV bylo zjištěno u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR. Z toho čtyři z Evropy, čtyři z Afriky, tři ze střední a jižní Ameriky,” upřesnil Vratislav Němeček.

Kumulativně bylo zachyceno za celou dobu sledování [od 1. 10. 1985 do 31. 10. 2018] 3 338 případů, z toho bylo 814 rezidentů. Zemřelo 426 [12,8 %], přičemž 297 úmrtí bylo ve stadiu AIDS [47,5 % ze všech nemocných s AIDS] a 129 z jiné příčiny.

Přenos sexuální cestou

V ČR stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou [93,8 % případů v prvních deseti měsících roku 2018]. K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 27 % nových případů, a to 28 mužů a 20 žen. K homosexuálnímu [muž mající sex s mužem] přenosu infekce došlo loni u 119 lidí [v 66,9 % ze všech nových případů]. Z nich tři byli rovněž injekčními uživateli drog. Sexuální přenos se u nich ale i tak jeví jako pravděpodobnější.

Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR na rozdíl od přenosu sexuálního i nadále nízký [3 osoby, tj. 1,7 % v roce 2018].

I přesto stále trvá nepříznivý trend vysokého výskytu dalších sledovaných sexuálně přenosných infekcí u HIV pozitivních. V roce 2017 bylo u nich nově zjištěno 128 případů syfilis, 106 případů kapavky a 29 případů lymfogranuloma venereum, a to v naprosté většině u mužů majících sex s muži.

U syfilis převažuje časná infekce, která je z hlediska rizika přenosu na další sexuální partnery nejnebezpečnější. U 46 mužů [35,9 %] se syfilis se jedná o reinfekci, což představuje výrazně vyšší výskyt reinfekcí než v ostatní populaci.

Boj o peníze na péči o závislé

V souvislosti s přenosem HIV drogově závislými zástupci z neziskových organizací kritizují úbytek peněz na léčbu závislostí, který může dopadnout i na výměnu stříkaček. Podle ministra zdravotnictví je sice částka nižší než loni, ale jedna z nejvyšších za poslední roky.

„Více zapojit by se měla i města, která mají na svém území s drogově závislými problém,” uvedl ministr Adam Vojtěch.

Podle zástupců neziskových organizací, které se věnují práci s drogově závislými, i tak má jít na péči o závislé příští rok z rozpočtu o 35 milionů korun méně než letos. Budou tak zřejmě chybět peníze na ambulance, prevenci i výměnu stříkaček.

Co je Human Immunodeficiency Virus

HIV [z angl. Human Immunodeficiency Virus] je virus lidské imunitní nedostatečnosti. Jedná se o obalený RNA virus, který náleží mezi retroviry. Ty jsou skupinou virů, které mají schopnost vytvořit podle své RNA molekulu DNA. Tu pak dokáží vložit do genomu hostitelské buňky. HIV může způsobovat nemoc AIDS [z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též Acquired Immunodeficiency Syndrome]. To znamená syndrom získané imunitní nedostatečnosti, též syndrom získaného selhání imunity.

Státní zdravotní ústav dlouhodobě provozuje bezplatnou informační linku: Národní linka AIDS pomoci 800 144 444. Ta ročně zodpoví více než 1 000 dotazů, další pak odpovídá v rámci internetové anonymní poradny.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here