Nově potvrzených případů osob s virem HIV v prvním letošním čtvrtletí ve srovnání s předešlými roky klesl. Za první tři měsíce letošního roku lékaři zachytili 54 nových případů infekce HIV, loni za stejné období 59 a předloni 57. Jedním z důvodů bude i nižší testování na HIV kvůli epidemii koronaviru. 

Podle Marty Marešové z Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS Státního zdravotního ústavu [SZÚ] mají aktuálně zjištěná data kvůli sníženému testování na HIV omezenou vypovídací hodnotu.

„Zjištěná data z testování na HIV mohou být ovlivněna probíhající koronavirovou epidemií. Byl zaznamenán nižší počet provedených vyšetření na HIV, který se nejvýrazněji týkal dárců krve nebo plasmy. Činnost omezila i další odběrová pracoviště včetně nevládních organizací,“ vysvětlila.

[Na horním obrázku je mapa celkového výskytu nakažených podle krajů. Kumulativně od 1.10.1985 do 31.3. 2020, pozn. red.]

Co odhalilo testování na HIV

V prvním čtvrtletí letošního roku u nás lékaři nově zachytili 54 případů infekce HIV. V lednu to bylo 19 případů, v únoru 23 a v březnu 12 případů. Loni bylo přitom za první tři měsíce v Česku potvrzeno 59 nových případů a v předloňském roce 57. Mezi novými případy bylo přes 80 procent mužů a přes 37 procent cizinců. Jejich podíl je podle referenční laboratoře nad průměrem předcházejících let.

„Muži, kteří mají sex s muži, se podíleli na přenosu HIV ve 29 případech [53,7 procent], což je pokles o dvanáct případů oproti hodnotě z prvního čtvrtletí loňského roku,“ vysvětlila Marta Marešová.

Počet osob nakažených infekcí HIV loni vzrostl

Heterosexuální přenos byl zjištěný u zhruba 30 procent osob, současných 16 případů je o tři více než v loňském roce. Oproti loňskému roku se zvýšil počet nově HIV pozitivních mezi injekčními uživateli drog.

Podle údajů z Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS SZÚ přibylo za první tři měsíce letošního roku pět nových případů onemocnění AIDS a došlo k pěti úmrtím HIV pozitivních osob z jiné příčiny.

Počty s HIV začaly prudce stoupat v 90. letech

V roce 1985 u nás lékaři zaznamenali tři případy nákazy virem HIV. V roce 1997 se počet nově nakažených dostal na 62 případů. Přes stovku se přehoupl o deset let později, kdy dosáhl 121. Nákaza virem HIV se v Česku začala šířit rychleji. Často mezi cizinci přijíždějících do Česka ze zemí bývalého východního bloku. Zatím k vůbec nejvyššímu nárůstu došlo v roce 2016, kdy lékaři evidovali 286 nových nakažených osob. O rok později jich bylo 254, předloni 208 a v roce 2019 celkem 222.

Česko patří dlouhodobě k zemím spíše s nižším výskytem nákazy. I přesto zástupci neziskových organizací a lékaři před nákazou stále varují. Poukazují přitom na to, že strach z nemoci v posledních letech opadl a lidé se před infekcí přestávají dostatečně chránit. Často spoléhají také na moderní léčbu, díky níž pacienti mohou žít výrazně déle. Experti ale zdůrazňují, že i když současná terapie má méně vedlejších účinků, přesto je stále nepříjemná, nemoc nevyléčí, a navíc není hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Léčebná terapie viru HIV je v Česku dostupná více než dva roky a stojí asi 900 korun měsíčně. Je na lékařský předpis a nemocní si ji hradí z vlastních zdrojů.

Co je Human Immunodeficiency Virus

HIV [z angl. Human Immunodeficiency Virus] je virus lidské imunitní nedostatečnosti. Jedná se o obalený RNA virus, který náleží mezi retroviry. Ty jsou skupinou virů, které mají schopnost vytvořit podle své RNA molekulu DNA. Tu pak dokáží vložit do genomu hostitelské buňky. HIV může způsobovat nemoc AIDS [z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též Acquired Immunodeficiency Syndrome]. To znamená syndrom získané imunitní nedostatečnosti, též syndrom získaného selhání imunity.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou důležité pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek opět ubývá, což může trvat i osm let. Poté obvykle propuká nemoc AIDS. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Nový lék na HIV: Pacienti žijí déle a nejsou infekční

Státní zdravotní ústav dlouhodobě provozuje bezplatnou informační linku: Národní linka AIDS pomoci 800 144 444. Ta ročně zodpoví více než 1 000 dotazů, další pak odpovídá v rámci internetové anonymní poradny.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here