Loni bylo v Česku nově zachyceno 222 osob nakažených infekcí HIV. Ve srovnání s předchozím rokem jde o roční nárůst o 14 osob. Mezi nově diagnostikovanými bylo 193 mužů a 29 žen. Z celkového počtu nakažených pochází 73 osob z jiné země. V 93 % došlo k přenosu infekce sexuální cestou. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu [SZÚ].

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi zůstává Česká republika zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV i nemoci AIDS. A to jak v počtech nových případů, tak i celkovém počtu infekcí zjištěných od počátku roku 1985. Tehdy u nás začalo sledování a testování osob na HIV a AIDS. Počet nových případů se v Česku trvale pohybuje kolem dvou případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší počet nově potvrzených HIV infekcí byl v roce 2016, kdy mělo na našem území pozitivní test na HIV 286 osob.

Vývoj počtu zachycených osob s infekcí HIV od roku 1985

Zdroj: SZÚ

Přenos infekce HIV sexuální cestou, hlavně mezi muži

V 93 % případů se nakažení infikovali sexuální cestou. Zhruba v 68 procentech [151 osob] se HIV infekce přenesla při sexu muže s mužem. Z nich tři byli současně injekčními uživateli drog. I přesto se u nich ale sexuální přenos HIV infekce jevil jako pravděpodobnější. Přenos infekce mezi muži majícími sex s muži je trvalým trendem v přenosu HIV.

Infekce HIV se ale přenáší i mezi heterosexuály. V roce 2019 se při sexu mezi mužem a ženou nakazilo 56 osob. Konkrétně 31 mužů a 25 žen.

Počty osob s infekcí HIV v ČR podle pohlaví a let
[bez cizinců s krátkodobým pobytem]

Zdroj: SZÚ

Podíl přenosu injekčním užíváním drog je v Česku v porovnání se sexuálním přenosem dlouhodobě nízký. V roce 2019 se tak nakazilo šest osob. Jeden případ nozokomiálním přenosem [při hospitalizaci] a jeden případ přenosu při transfuzi krve. Oba případy se týkají cizinců s dlouhodobým pobytem, k jejichž nákaze došlo mimo území ČR. U sedmi infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn.

Většina nemocných se nakazí do 40 let věku

Průměrný věk nově nakažených se u mužů pohybuje kolem 37 let u žen kolem 39 let. Při zjištění infekce HIV bylo 153 [68,9 %] infikovaných v asymptomatickém stadiu. 28 ve stadiu akutní infekce a v pozdním záchytu jedenáct nemocných. 30 osob s onemocněním AIDS. Více než polovina osob s potvrzením nákazy HIV uvedlo za své bydliště Prahu nebo její okolí. Naopak nejméně osob uvedlo za svoje bydliště Vysočinu, Jihočeský kraj a Zlínský kraj.

HIV infekce u dárců krve a gravidních žen

Při povinném screeningu dárců krve nebo plazmy bylo za rok 2019 zjištěno osm případů infekce HIV.  Screening gravidních žen nově zachytil šest HIV pozitivních žen, z nichž čtyři byly rezidentky [osoby s trvalým pobytem]. HIV pozitivním matkám se v roce 2019 narodilo jedenáct dětí, z toho v sedmy případech matky při otěhotnění věděly o své HIV pozitivitě, u čtyř byla HIV pozitivita zjištěna až při screeningu v průběhu těhotenství. Mezi matkami byly čtyři rezidentky.

Infekce HIV u osob s krátkodobým pobytem

Kromě dosud uvedených počtů bylo 27 nových případů HIV zjištěno u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR. Šlo o sedm Ukrajinců, tři Kubánce, tři Moldavany, dva Rumuny a osoby z dalších mimounijních zemí. Jde o výrazně vyšší počet potvrzených infekcí u těchto osob ve srovnání s předchozím období, kdy se pohyboval zhruba na úrovni 15 případů ročně.

O infekci HIV a nemoci AIDS

Na světě žije odhadem 37 milionů lidí s virem HIV. Každý rok jich zhruba jeden milion umírá a další dva miliony lidí se nově nakazí. Virus HIV postupně oslabuje imunitní systém nakažených. Ti se pak stávají náchylnější k dalším nemocem. AIDS se u HIV pozitivní osoby rozvine ve chvíli, kdy je imunitní systém natolik oslabený, že již nedovede bojovat s jinými infekcemi a nemocemi jako jsou zápal plic, meningitida či některé typy rakoviny. Nákazu virem HIV už je možné dnes zcela vyléčit. Podmínkou k tomu je včasná diagnostika onemocnění. Léčba infekce HIV je v České republice dostupná, ale není součástí úhradového systému zdravotních pojišťoven. To znamená, že si ji nemocný musí hradit z vlastních finančních prostředků. Léčba vyjde zhruba na 900 korun měsíčně.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here