Den otevřených dveří na 1. LF UK bude 9. ledna 2021

Jak se připravit na přijímací řízení na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy? Na otázky budou 9. ledna na stránkách fakulty odpovídat zástupci vedení i studentů. Oproti předchozím rokům to však bude online.