AIFP má nový etický kodex. Dosavadní byl z roku 1993

Dosavadní Etický kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP], který je v platnosti s mírnými změnami od roku 1993, byl 1. ledna 2021 nahrazen novým Kodexem AIFP. Nový Kodex nahrazuje dosavadní platné kodexy AIFP.