Dotaci na vznik či udržení loni dostalo v ČR 30 ordinací

18 ordinací praktických lékařů a dvanáct ordinací zubních lékařů podpořilo loni MZ ČR dotací. A to z programu na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb.