Dotaci na vznik či udržení loni dostalo v ČR 30 ordinací

0
482

18 ordinací praktických lékařů a dvanáct ordinací zubních lékařů podpořilo loni Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] dotací. To z programu na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů, praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb.

Program běží od roku 2016 a dotaci z něj čerpalo celkem 101 ordinací. Loni MZ ČR schválilo dotace pro praktické lékaře ve výši 6 258 317 korun. Pro zubní ordinace byly schváleny dotace ve výši 13 975 116 korun.

Dotace pro ordinace praktických lékařů loni šly do obcí Zásady, Broumov, Kácov a Čestín. Dále do Loktu, Českého Těšína, Liběšice, Litoměřic nebo Týna nad Vltavou. Peníze dostala ordinace v obci Štěpánkovice, ale i praktici z Brna-Píště, Vrd-Dolních Bučic, Liberce, Vsetína, Turnova, Brna-venkova, Vyškova, Rožnova pod Radhoštěm a Dobříše.

Dotace pro zubařské ordinace pak dostali lékaři ve Svitavách, Novém Boru, Turnově, Volyni, Žďáru nad Sázavou, Strakonicích či Holoubkově. Peníze získaly i stomatologové v Holešově, Šlapanicích, Městečku Trnávka, Rýmařově nebo v Ostravě-Lhotce.

Právě Ostrava-Lhotka loni ukázala, jaký je nedostatek stomatologických služeb v některých místech republiky. Úvodní video ukazuje frontu pojištěnců, kteří čekají na to, aby se mohli zaregistrovat u nového stomatologa. Někteří z čekajících ve frontě strávili celou noc.

Dotace pro praktiky, zubaře na vznik a udržení ordinací

Celková výše jednorázové dotace pro praktické lékaře je 500 tisíc korun. Na dotační program je vyčleněno každý rok cca osm milionů korun. Podpora je určena na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta. To v maximální výši 250 tisíc korun. A dále na zajištění věcného a technického vybavení ordinace, rovněž v maximální výši 250 tisíc korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 67 dotací. Jejich hodnota byla cca 23 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů je určen na krytí personálních nákladů. Tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše je 240 tisíc korun za rok a 1,2 milionu korun za pět let. Finanční spoluúčast ordinace na celkových nákladech musí činit minimálně 30 procent.

Ministerstvo zdravotnictví letos vyčlenilo na zubní ordinace přes 100 milionů korun. Dotaci tak může získat až stovka žadatelů. Ti musejí splňovat dané podmínky. Musí mít smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně. Případně i přislíbit péči pro dětské pacienty.

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 34 dotací v celkové výši cca 39,6 milionů korun.

Kdo a jak může o dotaci požádat

Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby. Musí plánovat poskytovat nebo začaly poskytovat v předchozích pěti měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 30 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů, včetně zajištění návštěvní služby.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti zubařské péče. Ta byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktů pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji. Započteny byly i případné obtíže pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa. Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zde.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here