„Onkologický pacient je rizikový pacient a měl by se nechat očkovat proti onemocnění covid-19,“ říká přednosta Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda u příležitosti 12. ročníku PragueONCO. Tvrdí dále, že typičtí onkologičtí pacienti jsou starší lidé s vícero chronickými onemocněními. 

Upřesňuje dále, že zhruba dvě třetiny nádorů vznikají u pacientů starších 60 let, častěji pak u mužů [75 %]. Osoby ve věku 75 a více let tvoří dokonce jednu třetinu všech nových onkologických případů. Většina z těchto pacientů trpí dalšími chronickými nemocemi [polymorbidní pacienti]. Jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak a chronická obstrukční plicní nemoc [CHOPN]. 15 až 20 procent starších onkologických pacientů má vysoký krevní tlak, minimálně pět procent pak cukrovkou. CHOPN lékaři diagnostikují u deseti procent z nich [z 25 procent u pacientů s plicním nádorem].

Lékaři v ČR objeví každý rok nádor u 90ti tisíců lidí

Nádory zvyšují riziko horšího průběhu covid-19

Onkologičtí pacienti jsou nemocí covid-19 ohroženou skupinou. Jsou ve vyšším riziku závažného průběhu nemoci i úmrtní na něj, jak potvrzuje Marek Svoboda: „Onkologický pacient má zvýšené riziko rozvoje klinicky symptomatického onemocnění covid-19.“

Obecně je riziko závažného průběhu covidu-19 až 2,4x vyšší u onkologických pacientů ve věku 60 až 69 let. U pacientů starších 70 let pak dokonce až šestinásobné.

Míru rizika ovlivňuje i typ nádorového onemocnění. Zatímco u solidních nádorů je riziko komplikovaného průběhu covidu zhruba 1,5násobné. Pacienti s nádory krevních buněk pak mají jednou tak vysokou pravděpodobnost vážného průběhu nemoci. Vyšší riziko je u onkologických pacientů v prvním roce od diagnostiky nádoru.

„Přednostně by měli být očkováni, především rizikoví pacienti, u kterých v současnosti probíhá protinádorová léčba, která snižuje jejich stav imunity [chemoterapie, radioterapie a cílená léčba]. Nebo tato léčba byla ukončena před méně než 3 měsíci,“ uvádí na stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP její předsedkyně a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole Jana Prausová.

Upozorňuje zároveň, že v Česku dostupné vakcíny proti covidu-19 [Comirnaty od Pfizer/BioNTech a od Moderny, pozn. red.] nepředstavují pro onkologické pacienty a jejich léčbu žádné zvláštní riziko.

Onkologičtí pacienti: Očkovat vs. neočkovat proti covidu

Odpověď odborníků na často kladenou otázku od onkologických pacientů a jejich rodin, jestli je pro ně bezpečné se nechat proti covidu-19 naočkovat, zní jednoznačně ANO. Překážkou aplikace vakcíny není podle onkologů ani probíhající léčba. I když, jak podotýká i Marek Svoboda, ozařování a jiné léčebné terapie mohou snížit účinnost vakcinace. K odkladu plánované léčby kvůli očkování má ale pacient přistoupit vždy jen po konzultaci se svým lékařem. V praxi může jít například o posunutí léčby o jeden až dva týdny, aby se po očkování vytvořily u pacienta žádoucí protilátky.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here