Lékaři v ČR objeví každý rok nádor u 90ti tisíců lidí

0
1193
nádor
Foto: Pixabay.com

Počty onkologických nálezů u pacientů v ČR každoročně rostou. Dobrá zpráva je, že úmrtnost na zhoubný nádor od konce devadesátých let pozvolna klesá. Odborníci to přičítají lepší informovanosti o rizicích vzniku nádorů, preventivním screeningům, včasné diagnostice, moderní léčbě i vysoké úrovni lékařské péče.  

Ročně u nás lékaři diagnostikují zhoubný nádor u necelých 90ti tisíců pacientů. Podle údajů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] žije v české populaci kolem 600 tisíc onkologicky nemocných lidí. Na nádorová onemocnění u nás ročně zemře 27 tisíc lidí.

Richard Doll: Co ovlivňuje výskyt rakoviny
  • Kouření – zvyšuje riziko až o 30 %.
  • Nezdravá výživa – zvyšuje riziko o 20 až 50 %.
  • Infekce – zvyšuje riziko o 10 až 20 %.
  • Pohlavní hormony – zvyšuje riziko o 10 až 15 %.
  • Elektromagnetické záření – o 5 až 6 %.
  • Konzumace alkoholu – o 4 až 6 %.
  • Dále i zaměstnání, znečištěné životní prostředí, absence pohybu a léky.

Počty nádorů rostou, úmrtnost na ně klesá

Informace ÚZIS potvrzují, že i přes každoroční nárůst zhoubných nádorů, klesá úmrtnost na ně. Například v roce 1995 byl počet hlášených novotvarů [bez nádoru kůže] 44 495. V roce 2005 byl jejich počet 52 116 a v roce 2015 jich registr evidoval 58 358.

To znamená, že za posledních 20 let vzrostl počet pacientů s diagnózou nádorového onemocnění o 13 863 případů. To je 31% nárůst. Nádor přitom postihuje více muže než ženy. V roce 2015 onemocnělo nádorem 31 236 mužů a 27 122 žen. Opačný trend vykazují počty úmrtí na zhoubný nádor. Ty se od konce devadesátých let začaly mírně snižovat. V porovnání se západními evropskými zeměmi ale je výskyt rakoviny v české populace stále o něco vyšší.

Podle ÚZIS u nás v roce 1995 zemřelo na novotvary [zhoubné nádory, mimo nádory kůže] celkem 29 462 osob, v roce 2005 se počet zemřelých snížil na 28 033 a v roce 2015 dokonce na 26 852 zemřelých. Což značí téměř 10% pokles úmrtnosti na onkologická onemocnění za posledních 20 let.

Česká onkologie patří mezi špičku

Pokles úmrtnosti lékaři připisují včasné diagnostice. Ta úspěšnost léčby výrazně zlepšuje.

„Česká onkologie patří mezi minimálně evropskou, ale i světovou špičku. A čeští občané mají štěstí, že jsou občany právě ČR. Onkologická léčba u nás odpovídá světovým autoritám, jež léčbu doporučují a určují,” říká předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK FN v Motole Jana Prausová.

Upřesňuje, že historie onkologie u nás sahá až do roku 1905, kdy vznikl Spolek pro zřízení a vydržování sanatoria pro choré zhoubnými novotvary. Úspěšné léčbě pomáhají i pravidelné screeningové programy a informovanost o rizicích vzniku nádorů.

Nejčastější zhoubné nádory u mužů a žen

U mužů se nejčastěji objeví rakovina prostaty [22 %], rakovina plic [14 %] a na třetím místě jsou pak rakovina tlustého střeva a konečníku [9 %].

U žen dominuje nádor prsu [26 %], s výrazným odstupem následují kolorektální karcinomy [8 %], gynekologické nádory [děložní tělo 8 %, vaječníky 4 %].

Výrazně vyšší počty zhoubných nádorů ve srovnání se zeměmi EU máme u kolorektálního karcinomu u žen i mužů. A dále u karcinomu prostaty u mužů a děložního hrdla u žen. Vyšší čísla výskytu jsou i u rakoviny slinivky břišní, ledvin a žlučníku.

A i když se v České republice pomalu prodlužuje střední délka života u mužů i žen, tak pro kvalitní a spokojený život je důležitá především střední délka zdravého života lidí. A tu u sebe z velké části může ovlivnit každý z nás především vyváženou stravou, pravidelným pohybem, pravidelnými kontrolami u lékaře. A také absencí konzumace tabáku, alkoholu a životem bez stresu.

Náklady na onkologické pacienty rostou

Léčba onkologických pacientů stojí zdravotní pojišťovny i stát ročně desítky miliard korun. Podíl nákladů na léčbu onkologických pacientů v rámci všech výdajů na zdravotnictví tvoří zhruba osm procent. V roce 2018 výdaje na léčbu onkologických pacientů překročily 30 miliard korun. Zvyšující se náklady na onkologické pacienty potvrzují i tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] Elenka Mazurová.

„Za rok 2019 jsme na léčbu našich onkologicky nemocných pojištěnců vynaložili podle předběžných údajů už přes dvě a půl miliardy korun. Před pěti lety stála jejich léčba zhruba dvě miliardy korun,“ říká.

Podle ní je do budoucna nutné kvůli nárůstu stárnoucí populace i vstupu nových moderních léků na český trh počítat i s nárůstem vyšším. Zároveň upozorňuje na to, že jen díky včasné a přesné diagnostice se lékařům daří odhalovat nemoc včas. A proto by mělo být v zájmu všech lidí, aby preventivní prohlídky a cílená screeningová vyšetření nezanedbávali. Důležité je i zvládání nemoci po psychické a často i finanční stránce.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here