Rakovina tlustého střeva a konečníku [kolorektální karcinom] má v České republice vysoké zastoupení. Ročně je nově s tímto onemocněním diagnostikováno více než 7 600 lidí. Kolorektální karcinom má pak i přímou souvislost s úmrtím 3 400 lidí ročně.

Věc je o to horší, protože v některých případech lze rozvoji rakoviny konečníku a tlustého střeva předejít nebo alespoň snížit její následky. To ale jen za jednoho předpokladu. Totiž při včasné indikaci. Nejpřirozenějším způsobem pak prostřednictvím pravidelného vyšetření výskytu nádorů tlustého střeva a konečníku – screening kolorektálního karcinomu]. [Více v grafu: Celkové pokrytí populace screeningem podle věku a pohlaví. zdroj: PZP.]

„Kolorektální karcinom představuje nejen zdravotnický, ale i ekonomický problém pro českou populaci. Lidé v ČR mají velkou náklonost právě k tomuto onemocnění. A ztráty jsou celkem zbytečné, protože tento druh nádoru je preventabilní,“ říká Miroslav Zavoral, odborný garant Národního programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku a ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha.   

Varovné příznaky kolorektálního karcinomu

  • Změna dosavadní střevní činnosti [průjem, zácpa, nedokonalé vyprázdnění, obtížné vyprazdňování]
  • Krvácení z konečníku nebo stopy krve ve stolici [tmavé i světlé barvy]
  • Chudokrevnost, která se projevuje slabostí, ospalostí
  • Pocit plnosti, bolesti břicha, plynatost
  • Neodůvodněný nebo náhlý úbytek na váze
  • Křeče, bolesti břicha

Pozvánka za pozvánkou

Více než pět let adresně zvou zdravotní pojišťovny klienty na bezplatné preventivní vyšetření výskytu nádorů tlustého střeva a konečníku. V letech 2014 až 2018 zdravotní pojišťovny rozeslaly ke screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku celkem 4,6 milionu pozvánek. Reakce adresátů je nízká. Míra účasti po prvním pozvání je necelých 22 %, po druhém 19 %, po doručení třetí pozvánky pouze 14 % a po čtvrtém pozvání 9 %. O něco málo zodpovědněji k vyšetřením přistupují ženy.

„Bohužel míra účasti pozvaných je slabým místem programu. Proto bych rád na všechny občany apeloval, aby pozvánku, kterou naleznou ve své schránce, nezahazovali a skutečně ji věnovali pozornost,“ říká Ladislav Dušek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS].

V počátcích onemocnění nemusí dávat rakovina výrazné varovné signály a v běžném životě si jich člověk nemusí ani včas povšimnout. Vznik kolorektálního karcinomu je možné do určité míry ovlivnit. A to především zdravím životním stylem. Snížit riziko jeho výskytu redukcí příjmu živočišných tuků, masa, uzenin a smažených jídel. Nepít alkohol. Naopak je potřeba do svého denního programu zařadit pohyb, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. Především pak vlákniny, která má prokazatelně preventivní účinky.

Rakovina u mužů i žen

Screeningový program kolorektálního karcinomu je v České republice zacílen na muže a ženy od 50 let věku. Od tohoto věku dostávají lidé do svých schránek pozvánky k vyšetření.

Lidé od 50 do 54 let absolvují test na skryté [okultní] krvácení do stolice jednou ročně. Od 55 let pak test na skryté krvácení do stolice jednou za dva roky nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let. Úřady jednají se zdravotními pojišťovnami o posunu dostupnosti primární screeningové kolonoskopie již od 50 let].

 „Je-li provedený test na okultní krvácení do stolice pozitivní, musí po něm následovat kolonoskopie. Neprovedení kolonoskopie v takové situaci, například z důvodu, že klient screeningu odmítne, ohrožuje jeho život,“ doplňuje Miroslav Zavoral.

191 center pro kolonoskopii

Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku je součástí Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí [Národní strategie Zdraví 2020] Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nově diagnostikovaná onemocnění [2012-2016]

Vstup do programu zajišťují ordinace praktických lékařů a gynekologů. Ty zajišťují testy na okultní krvácení do stolice a podle jejich výsledků doporučí pacientům kolonoskopii,“ upřesňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kolonoskopická vyšetření provádějí akreditovaná dobře dostupná gastroenterologická centra.

„V současné době máme 191 center pro screeningovou kolonoskopii, která pokrývají všechny regiony a zajišťují vysokou dostupnost péče. Průměrný časový interval mezi testem na krvácení do stolice a kolonoskopií byl v loňském roce 1,7 měsíce,“ doplňuje ministr Vojtěch.

Jaká je prevence

U výskytů nádorů tlustého střeva a konečníku ale hraje významnou roli i genetická predispozice. Pokud je v rodině rakovina tlustého střeva a konečníku známá, pak je nutné o tom informovat praktického lékaře a pravidelně absolvovat screeningová vyšetření.

Výsledky screeningových vyšetření v České republice za posledních deset let dokládají, že vyšetření by se mělo stát součástí běžného života každého občana staršího 50 ti let.

Rakovina v posledních deseti letech

  • Bylo provedeno téměř 310 tisíc screeningových kolonoskopií
  • U zhruba 113 tisíc osob byly odstraněny adenomové polypy [potenciální předstupeň zhoubného nádoru]
  • U zhruba 9 600 osob byl zachycen nádor, v drtivé většině v málo pokročilém stadiu, tedy dobře léčitelný
  • Mortalita na nádory tlustého střeva a konečníku poklesla o více než 30 %

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here