Nemoc CHOPN bude brzy třetí nejčastější příčinou úmrtí

1
2090
nemoc_chopn
Foto: Pixabay.com

V roce 2030 se chronická obstrukční plicní nemoc [CHOPN] zřejmě stane celosvětově třetí nejčastější příčinou úmrtí. V 90 procentech nemoc CHOPN způsobuje vdechování tabákového kouře. K jejímu vzniku přispívá i znečištěné ovzduší. V Česku žije cca 600 tisíc pacientů s CHOPN. Každý třetí o nemoci neví.

Na vážnost a stálý růst počtu nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí upozorňuje také Světová zdravotnická organizace [WHO]. Ta označuje nemoc za jedno z nejpalčivějších témat v otázkách zdraví populace. Při současném trendu se totiž nemoc CHOPN stane do deseti let třetí nejčastější příčinou úmrtí. Aktivní i pasivní expozice cigaretového kouře jsou hlavní příčinou rozvoje nemoci, často ještě v kombinaci s polutanty ve vzduchu a vystavením prachu či výparům na pracovišti.

Ženy by kvůli CHOPN neměly vůbec kouřit. A i muži ne

Nemoc CHOPN: Včasná diagnóza je včasná léčba

V Česku žije s CHOPN až 600 tisíc lidí, z nichž pouze každý třetí je podle lékařů diagnostikován a řádně léčen. Odborníci upozorňují, že nemoc CHOPN není sice zcela vyléčitelná, ale pro pacienty jsou dostupné léčebné terapie. Ty dokáží obtíže nemoci zmírnit a zároveň zpomalit její progresi. Podstatné a zcela zásadní v úspěšnosti léčby podle nich je o nemoci vědět. Při jakémkoliv podezření na nemoc CHOPN tedy navštívit praktického nebo plicního lékaře. V pozdní fázi nemoci, už není nemoc k léčení.

„Podle statistik je evidován a řádně léčen jen každý třetí nemocný s CHOPN. Proto u nás ve spolupráci praktických a plicních lékařů probíhá cílené vyhledávání nemocných s cílem zajistit jejich včasné léčení,“ uvádí Stanislav Kos, předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem [ČOPN].

ČOPN je můstkem mezi lékaři a pacienty

Kdy zajít k lékaři s podezřením na nemoc CHOPN

Navštívit lékaře mají jednoznačně pacienti s častým nebo trvalým kašlem, jež u nich setrvává déle než tři měsíce v posledních dvou letech. V riziku jsou i lidé s častou dušností při námaze i v klidovém stavu.

„Kašel je součástí této nemoci, u mě se projevoval jen v období, kdy jsem bydlel v Praze. Občas jsem dokonce měl vážnější projevy, kdy jsem musel na infuze. Léčba mi pomohla s uklidněním nemoci,” říká pan Jenčovský, pacient s CHOPN.

Screening plic pojišťovny vyděsil, říká Vladimír Koblížek

Nemoc CHOPN ohrožuje více ženy než muže. Důvod je, že ženské plíce jsou velmi křehké a k plicním nemocem proto náchylnější. Podle odborníků platí i to, že u žen, které kouří a zároveň jedí uzeniny, se pravděpodobnost výskytu CHOPN extrémně zvyšuje.

Ve vysokém riziku jsou i předčasně narozené osoby. Důvod je, že jejich plíce se nestačily vyvinout. U nich hrozí, že se CHOPN rozvine v pubertě. Předčasně narozené osoby mají až 40% riziko rozvoje dlouhodobého postižení respiračního systému. Za zmínku stojí fakt, že nemoc CHOPN je nejčastější příčinou transplantace plic. Tu u nás každoročně lékaři provedou u zhruba 43 pacientů s plicní nemocí. Z toho ve 36 % případů z nich právě kvůli CHOPN.

Léčba CHOPN je pacientům v Česku dostupná

Podle Stanislava Kose se u nás v léčbě CHOPN povedlo nastavit pravidla tak, že pacienti dostávají léčbu na míru. U chronické obstrukční plicní choroby jsou prospěšné dlouhodobě působící inhalované léky a jejich kombinace. Nové a perspektivní jsou inhalačně podávané kombinace tří základních skupin léků.

„V brzké době očekáváme rozšíření možností biologické léčby u všech nejvýznamnějších chronických plicních onemocnění,“ dodává Stanislav Kos.

Cílem léčby pacientů s CHOPN je prevence akutních vzplanutí nemoci, zabránění vzniku komplikací a prodloužení doby dožití pacientů. Analýza založená na populačních datech NZIS ukazuje, že po roce 2017 se díky inovativní léčbě podařilo předejít více než pěti tisícům dříve ztraceným rokům života.

Při včasné diagnóze je CHOPN zvládatelnou nemocí. Inovativní léčba může odvrátit rychlou devastaci plicní tkáně, zabránit častým hospitalizacím, invalidizaci nemocného, odstranit dušnost, zlepšit kvalitu jeho života a prodloužit očekávanou dobu dožití,” potvrzuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

Udržitelný systém zdravotnictví v Česku

Včasná diagnóza nemoci znamená především včasnou léčbu a vyšší šance na její úspěch, tedy v případě CHOPN zlepšení kvality života pacientů, prodloužení očekávané doby dožití. Navíc současná moderní léčba CHOPN zajišťuje i nemalé úspory ve zdravotním a sociálním systému České republiky, jak ostatně potvrzují čísla ze studie Inovace pro život.

„Úspory na nákladech spojených s kratší délkou pobytu v nemocnici mezi lety 2010 až 2017 vyčíslila poradenská společnost EY na 615 milionů korun a úspory na invalidních důchodech činí zhruba 1,1 miliardy korun,” uvádí Jakub Dvořáček.

Dodává, že díky inovativní léčbě CHOPN se podařilo na důchodech a snížením hospitalizačních nákladů ušetřit okolo 1,7 miliardy korun. Za zamyšlení stojí podle něj i to, jestli by pro včasný záchyt pacientů bylo prospěšné, aby zdravotní pojišťovny hradily pravidelné funkční vyšetření plic pro kuřáky například od 40. roku života. Čímž by se předešlo nadbytečným přímým i nepřímým výdajům spojených s léčbou pacientů v pokročilejších stadiích onemocnění.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here