Na přeplatcích vrátí ČPZP ve 2. čtvrtletí téměř 19 mil. Kč

0
302
na_preplatcich
Ilustrace: ČPZP

Téměř 19 milionů korun vrátí v srpnu svým klientům Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] na přeplatcích za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Ochranný limit ve 2. čtvrtletí u ČPZP překročilo 33 235 pojištěnců.

Regulační poplatky spolu s ročními limity regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky jsou součástí českého systému veřejného zdravotního pojištění od 1. ledna 2008. Do systému je zavedla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Od ledna 2018 platí pro pojištěnce do 18 let ochranný limit 1 000 Kč. Pro pojištěnce ve věku 19 až 65 let činí tato částka 5 000 Kč a pro pojištěnce starší 65 let je to 1 000 Kč. Pojištěnci ve věku 70+, kterým pojišťovny v praxi vrací nejvyšší objem prostředků čerpaných nad limit, platí zákonný limit ve výši 500 Kč.

Snížený limit na přeplatcích u invalidních pojištěnců

Stejná výše zákonného limitu, tedy 500 korun, je od 1.1. 2020 stanovena pro pojištěnce s invaliditou. Pojištěnci musí ale svoji invaliditu zdravotní pojišťovně sami doložit kopií rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. To v případě invalidity třetího stupně. Pokud byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, spadají taktéž do limitu ve výši 500 Kč [dokladem je kopie posudku o posouzení zdravotního stavu]. Pokud invalidní pojištěnec nedoloží dané skutečnosti své zdravotní pojišťovně, tak je jeho ochranný limit na léky stanoven podle jeho věku. To znamená, ve výši 500, 1 000 nebo 5 000 tisíc korun.

Podle tiskové mluvčí ČPZP Elenky Mazurové dosáhlo v ČPZP na přeplatek ve druhém čtvrtletí 421 pojištěnců s nahlášenou invaliditou. V prvním čtvrtletí jich bylo celkem 206.

ČPZP začne koncem května posílat přeplatky za léky

Přeplatky na lécích sledují pojišťovny

Výpočet částek na přeplatcích provádějí zdravotní pojišťovny čtyřikrát do roka. Vždy v únoru, květnu, srpnu a listopadu. Pokud klientovi vznikne částka na přeplatcích, peníze mu jeho zdravotní pojišťovna zasílá automaticky.

„V prvním letošním čtvrtletí ČPZP takto svým klientům vrátila zhruba 7,3 milionu korun. Ve druhém se vrací téměř 18,8 milionu korun. Za celé letošní pololetí se tedy jedná o sumu přesahující 26 milionů korun,“ vysvětluje Elenka Mazurová.

Částku nad limit hradí pojišťovny na bankovní účet pojištěnce, pokud ho mají u své zdravotní pojišťovny zaregistrovaný, nebo složenkou na evidovanou adresu.

„O chystaném vrácení přeplatku vždy informujeme dopisem. Klientům, kteří vratku dostanou složenkou, posíláme dopis týden dopředu. Ostatním pojištěncům s nárokem na přeplatek v 14denním předstihu před zasláním peněz na účet,“ doplňuje s tím, že důvodem je poskytnout klientům čas k nahlášení případné změny bankovního účtu nebo adresy.

O doplatcích pojišťovny informují lékárny

Zdravotní pojišťovny se o částkách započitatelných doplatků uhrazených pojištěnci dozvídají od lékárníků. Ty pojišťovnám sdělují informace o doplatcích započítávaných do limitu i s uvedením veškerých údajů, které se vztahují k doplatku uhrazenému pojištěncem.

Pokud chce pojištěnec ČPZP sám sledovat výdaje na čerpanou zdravotní péči, může tak učinit zaregistrováním se do E-přepážky na webu ČPZP, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu.

„Na požádání ČPZP zašle klientovi jedenkrát ročně výpis osobního účtu. Ten mimo jiné obsahuje i výši započitatelných doplatků za léky, který na něj vykázali poskytovatelé lékárenské péče,“ upřesňuje Elenka Mazurová.

Do limitu může zdravotní pojišťovna započíst doplatek pouze za léky uvedené v číselníku Hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Do limitu je doplatek započten maximálně ve výši stanovené tímto číselníkem. Výši a podmínky úhrady stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Ten při stanovení maximální výše započitatelného doplatku vychází z aktuálního znění zákona. Do limitu se tak nezapočítávají veškeré pojištěncem uhrazené doplatky za léky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here