Téměř 7,3 milionu korun vrátí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] 16 599 pojištěncům, kteří v prvním čtvrtletí překročili takzvaný ochranný limit na regulační poplatky a doplatky za léky. Pojišťovna vůbec poprvé vrátí přeplatky i klientům s nahlášenou invaliditou.

Zdravotní pojišťovny vracejí peníze svým klientům od roku 2008, kdy byl zaveden ochranný limit na regulační poplatky a doplatky za léky.

„Všem klientům, kteří překročili ochranný limit, pošleme informace v dopisech a vrátíme peníze. Nově mezi nimi jsou i pojištěnci, kteří nám nahlásili svou invaliditu,“ říká tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Zdůrazňuje přitom, že invalidním pojištěncům nelze vrátit přeplatek automaticky. Aby přeplatek po překročení ochranného limitu dostali, musejí svou invaliditu zdravotní pojišťovně oznámit.

„V ČPZP v prvním čtvrtletí dosáhlo na přeplatek 206 pojištěnců, kteří nám svou invaliditu už nahlásili,“ upřesňuje Elenka Mazurová.

Dopisy s informací o přeplatcích za 1. letošní čtvrtletí včetně peněz za přeplatky složenkou rozešle ČPZP po 20.5. Peníze na bankovní účet pojištěnce budou odeslány koncem května.

Co spadá do ochranného limitu

Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Roční limit pro dospělého člověka je stanoven na 5 000 korun. To je maximální suma, kterou může za tyto doplatky zaplatit pacient ze svých peněz. Pro děti do 18 let a pro seniory nad 65 let je ochranný limit 1 000 korun. U pojištěnců starších 70 let pak činí 500 korun.

Od letošního roku byli do ochranného limitu 500 korun státem zařazeni také pojištěnci, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a doložili to zdravotní pojišťovně rozhodnutím o svém invalidním důchodu.

Pětisetkorunový ochranný limit se vztahuje i na ty invalidní pojištěnce, kterým nebyl invalidní důchod druhého nebo třetího stupně přiznán, protože nesplnili podmínku doby pojištění a doložili pojišťovně tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu.

Kde lze získat informace o doplatcích za léky

O vrácení peněz za doplatky na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely si pacienti nemusejí sami žádat. Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 korun, zdravotní pojišťovna ji klientovi uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí 4. čtvrtletí.

Přehled o poplatcích a doplatcích může pacient získat přímo v lékárně. V ní na vyžádání dostane doklad o zaplacení započitatelného doplatku s uvedením názvu přípravku nebo potraviny, k němuž se doplatek váže. Doklad dále obsahuje výši doplatku, číslo pojištěnce, razítko poskytovatele a podpis osoby, která doplatek přijala.

„Výši vykázaných započitatelných doplatků za léky lze zjistit také z výpisu osobního účtu, který na požádání klienta pojišťovny mohou zaslat jednou za rok. Klient ČPZP může nahlédnout do své čerpané zdravotní péče kdykoli v případě, že si zaregistruje vstup do elektronické přepážky na webových stránkách ČPZP, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu,” uzavírá Elenka Mazurová.

–RED–

1 komentář

  1. Dobrý den,prosím Vás,asi doslo k omylu,dodnes jsem nedostala vrácený přeplatek na poštovní poukázce.Dne 2.11.2023 jsem obdržela výpis,na vrácení 542,00Kč. Anežka Vaňkátová,565401/0461,Ctiboř č.p.81,34701 Tachov.Děkuji za vyřízení.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here