Diabetes v ČR trápí skoro milion lidí. A bude hůř

0
1554
Diabetes D
Foto: Pixabay.com

V ČR trpí cukrovkou skoro milion lidí. Diabetes se dá léčit, ale i tak zůstává stěžejní  prevence a přístup každého člověka ke svému zdraví. Diabetes mellitus neboli cukrovka vzniká v lidském organismu následkem poruchy metabolismu sacharidů.

V ČR se s cukrovkou léčí každý desátý člověk. Podle příčiny vzniku nedostatku inzulinu v krvi se rozlišuje diabetes prvního nebo diabetes druhého stupně.

  • Diabetes mellitus 1. typu – absolutní nedostatek inzulinu v krvi
  • Diabetes mellitus 2. typu – relativní nedostatek inzulinu v krvi

U mnoha z nich diabetes provázejí i další onemocnění. Zejména srdce a cév. Vysoké jsou i náklady na léčbu. Ty ročně vezmou z částky odvedené na veřejném zdravotním pojištění až 15 procent. To je 48 miliard korun.

Co je diabetes 1. typu

Cukrovkou 1. typu trpí v Česku zhruba sedm procent diabetiků. U nemocných tímto typem cukrovky dochází k úplné absenci inzulinu v těle. A to většinou už od dětství, anebo v průběhu dospívání. Spíše výjimečně přichází onemocnění tohoto druhu později po třicátém roce věku. Pak jde o pomalu probíhající cukrovku, známou pod zkratkou LADA [Latent Autoimmune Diabetes in Adults].

Příčinou vzniku cukrovky 1. typu je abnormální reakce lidského organismu proti infekci. U osob s genetickou predispozicí buňky, které za normálních podmínek ničí jen cizorodé a změněné buňky, začnou napadat b-buňky slinivky břišní. Včasné diagnostice cukrovky 1. typu často brání fakt, že se projeví až ve chvíli, kdy už je zničeno 90 % buněk produkujících inzulin. B-buňky neboli b-lymfocyty jsou základní buňky protilátkové imunity.

Signály, které by měly nemocného i lékaře přivést k podezření na onemocnění diabetem 1. typu jsou výrazný váhový úbytek, žíznivost, častější močení a zvýšená únava. Nemocný někdy trpí i nechutenstvím nebo naopak nadměrným příjmem potravy. Což může následně způsobit i zvracení, bolest břicha a v konečné fázi ztrátu vědomí nemocného.

U diabetu 1. typu dochází k likvidaci buněk produkujících inzulin v těle. Proto musí být po celý další život pacienta dodáván inzulin do těla nemocného uměle. Jedině včasným zahájením léčby inzulinem lze zpomalit zánik b-buněk a prodloužit období, kdy má pacient vlastní zbytkovou sekreci inzulinu. Nezbytnou součástí umělého podávání inzulinu je i diabetická dieta a režimová opatření v životě pacienta [nižší fyzická zátěž, pravidelná strava].

Hodnoty glykémie v krvi: Hyperglykémie je zvýšená hodnota glykémie v krvi. Její hodnota je nad 5,6 mmol/l. Naopak snížená hodnota glykémie se nazývá hypoglykémie a její hodnota je pod 3,6 mmol/l. Doporučená a normální hodnota glykémie se pohybuje mezi 3,6-5,6 mmol/l.

Co je diabetes 2. typu

Diabetem 2. typu trpí výrazně častěji starší osoby, osoby s nadváhou, obezitou a nepravidelnou a nezdravou stravou. Dalšími příčinami jsou nedostatek pravidelného pohybu, nadměrný stres a z části i genetické dispozice. Diabetes 2. typu je civilizační nemocí. To dokládají i počty nemocných v jednotlivých částech světa.

Cukrovka 2. typu navíc napomáhá k dalším nemocím spojených s poruchami metabolismu. Pacienti mají častěji vysoký krevní tlak a zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi.

S diabetem 2. typu bojují především vyspělé země. A velkým problémem je i v bohatých arabských zemích, jako je Saudská Arábie, Kuvajt. Dále i v Tichomoří. Největší zastoupení má diabetes ale v USA, kde je podle údajů z roku 2018 sedmou hlavní příčinou smrti pacienta. V USA trpí diabetem přes 30 milionů lidí a do roku 2050 má dojít k jejich minimálně zdvojnásobení.

V Česku diabetem 2. typu trpí zhruba 92 % všech nemocných cukrovkou To je cca 850 tisíc osob. Na rozdíl od nemocných diabetem 1. typu mívají nemocní 2. typem častěji inzulinu normální množství, anebo dokonce i jeho nadbytek. To znamená, že příčina vzniku nemoci je odlišná.

Lidé cukrovkou 2. typu onemocní především kvůli nedostatečné citlivosti tkání organismu k účinkům inzulinu. Jde pak o takzvanou inzulinorezistenci. K dosažení normální hladiny cukru v krvi je proto nutné zvýšit množství inzulinu u nemocného.

Dalším druhem poruchy tvorby inzulinu je jeho vylučování i v případě, kdy vázne uvolňování již vytvořeného inzulinu ze slinivky po stimulaci potravou. Inzulin je v počáteční fázi uvolňován v malém až nedostatečném množství. Následně pak ale začne slinivka uvolňovat inzulinu naopak přemíru. U pacienta pak musí být hladina cukru v krvi upravována, a to především z důvodu hrozby vzniku hyperglykémie [zvýšená hladina cukru v krvi].

Diabetická strava i životní styl

Zásadní pro udržení správné hladiny cukru v krvi u diabetu 2. typu je důsledné dodržování diabetické stravy. Další součástí léčby je revize a změna dosavadních životních návyků, jako je konzumace alkoholu a cigaret. Běžnou součástí každého dne má být u pacienta s diabetem pohybová aktivita jakéhokoliv druhu, postupná redukce hmotnosti a pravidelné užívání předepsaných léků.

Diabetolog volí léky podle aktuálního stavu pacienta. Některé z nich vedou ke zlepšení uvolňování inzulinu, některé zvyšují citlivost tkání na inzulin a některé zase blokují vstřebávání cukru ze střeva, anebo se podává do těla přímo inzulin

Jaké jsou další typy cukrovky

Až tři procenta všech těhotných žen u nás trápí těhotenská cukrovka. Ta vzniká u žen právě v průběhu těhotenství a k jejímu potvrzení je nejvhodnější období mezi 24. až 28. týdnem gravidity.

Mezi ostatní typy diabetu patří cukrovka provázející jiné choroby, cukrovka vyvolaná genetickými defekty. Například genetickými defekty funkce β-buněk, cukrovka indukovaná chemickými látkami a léky apod.

Sekundárním diabetem označujeme cukrovku, která provází jiné choroby. V roce 2007 trpělo tímto typem diabetu v České republice zhruba 10 000 lidí, tj. 1,3 % ze všech diabetiků. Patří sem hlavně diabetes při onemocněních slinivky břišní, diabetes při chorobách žláz s vnitřní sekrecí.

Zánět slinivky zvyšuje výskyt diabetu

Chronický zánět slinivky břišní bývá spojen s diabetem v 15–70 % případů podle tíže onemocnění. Chirurgické odnětí více než 90 procent slinivky břišní způsobuje cukrovku v 60–100 % podle rozsahu a lokalizace výkonu. Nádory slinivky břišní vyvolávají diabetes až v polovině případů.

Hemochromatóza, porucha vstřebávání a ukládání železa v těle. Železo se ukládá mimo jiné do slinivky břišní a způsobuje cukrovku u 75 % nemocných. Naproti tomu cystická fibróza, dědičná choroba, při které bývá nadměrně hustý sekret hlavně žláz v dýchacích a trávicích cestách, vyvolává diabetes jen v 10 % případů.

Při všech těchto jmenovaných chorobách bývá snížena produkce inzulinu. Léčba bývá individuální, i když v mnoha případech je nutné inzulin do těla dodávat injekčně. Diabetická dieta a s ní související režimová opatření jsou v léčbě nutností.

MODY jako genetický defekt

Maturity-Onset Type Diabetes of The Young [MODY] je typ diabetu podmíněn genetickým defektem funkce β-buněk. Objevuje se nejčastěji do 25 let. Většinou je možné ho více než pět let kontrolovat bez podávání inzulinu. Do dnešního dne bylo popsáno asi 10 podtypů a nelze vyloučit, že v budoucnu budou objeveny ještě další. Jednotlivé podtypy se liší tím, který gen je poškozen. Vyjma MODY diabetu typ 2, jde o choroby s vysokým rizikem rozvoje cévních komplikací a léčba se neliší od léčby ostatních typů cukrovky.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here