Znečištěné ovzduší nejvíce zabíjí v Itálii, Česku a Polsku

Jemný polétavý prach se nejvíce podílí na úmrtnosti v Itálii, Česku a Polsku. Uvádí to srovnávací studie, kterou vydal barcelonský Ústav globálního zdraví. Nejnižší znečištění ovzduší mají severské země Evropy.