Nemocniční paliativa vstoupí v roce 2022 do systému úhrad

Nemocniční paliativní péče se stává plnohodnotnou součástí českého systému zdravotnictví. Od roku 2022 má být paliativa v akutní lůžkové péči systémově hrazena ze zdravotního pojištění.