Nemocniční paliativa vstoupí v roce 2022 do systému úhrad

0
802
paliativa
Foto: Pixabay.com

Nemocniční paliativní péče se stává plnohodnotnou součástí českého systému zdravotnictví. Od roku 2022 má být paliativa v akutní lůžkové péči systémově hrazena ze zdravotního pojištění. Zástupci dotčených stran to stvrdili svými podpisy Memoranda o vzájemné spolupráci.

Paliativní týmy v nemocnicích zlepšují péči o těžce nemocné pacienty. Komunikují s nemocnými, jejich rodinami a zároveň tiší jejich fyzickou i duševní bolest, kterou jim závažné onemocnění přináší. Paliativa se tak stává pevnou součástí zdravotní péče u nás.

Fakultní nemocnice u sv. Anny má nový paliativní tým

Zvýšit její dostupnost v akutní lůžkové péči má i právě podepsané Memorandum o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů akutní lůžkové péče v ČR. Pamětní listinu o rozvoji a financování paliativy v lůžkové péči podepsal za Ministerstvo zdravotnictví ČR Jan Blatný [za ANO] se zástupci zdravotních pojišťoven, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS].

„Paliativní medicína je přirozenou součástí zdravotní péče. Proto podporujeme její rozvoj jak formou stávajícího pilotního projektu, tak podpisem Memoranda s cílem jejího dalšího rozvoje a udržitelnosti,“ uvedl při podpisu ministr Blatný.

Paliativa se stává pevnou součástí českého zdravotnictví

Ve zmiňovaném memorandu se zúčastněné strany zavazují zajistit financování sedmi fungujících pilotních paliativních týmů i v letošním roce. Zároveň chtějí společně definitivně nastavit úhradový mechanismus pro nemocniční konziliární paliativní týmy a to s platností od roku 2022. Čímž by se paliativa v nemocnicích stala trvalou součástí zdravotního systému u nás. A zpřístupnila se všem pacientům, kteří ji potřebují.

V nemocnici je nejvíce v ohrožení lidská důstojnost

„Konziliární týmy paliativní péče v nemocnicích se staly nositeli skutečné mezioborové spolupráce. Jejich role je velmi dobře hodnocena nejen pacienty a jejich rodinami, ale i lékaři a dalšími zdravotníky v nemocnicích,” popisuje Ondřej Kopecký, vedoucí paliativního týmu VFN Praha a člen Realizačního týmu projektu.

Sedm pilotních paliativních týmů se v praxi osvědčilo

Fungování paliativy bylo ověřeno v pilotním projektu, do kterého se zapojilo sedm konziliárních paliativních týmů v nemocnicích v Jihlavě, Olomouci, Praze a Ústí nad Labem. Právě informace z tohoto pilotního projektu povedou ke standardizaci paliativy v českých nemocnicích. Potřebu a význam pomoci pro lidi v závěru života v akutní a následné péči si ministerstvo ověřilo i ve svém loňském průzkumu.

„Bylo zjištěno, že 40 nemocnic deklaruje existenci týmu paliativní péče. To znamená více než dvojnásobný nárůst oproti roku 2018 [v roce 2018 fungovalo pouze 18 týmů, pozn. red.],“ uvádí úřad s tím, že respondenti z nemocnic, ve kterých paliativní tým zatím nevznikl, potvrdili zájem o jeho zavedení.

Standardy nemocniční paliativní péče ověří sedm týmů

Stoupající počet paliativních týmů v nemocnicích beze sporu významně zlepšuje péči o těžce nemocné. Jejich role navíc roste s ohledem na nárůst počtu pacientů ohrožených na životě v souvislosti s covidem-19.

„Po systémovém zakotvení lůžkové a domácí hospicové péče jsme nyní odhodláni pracovat na nalezení udržitelného způsobu financování specializované paliativní péče v nemocnicích,“ uvedl ke spolupráci předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a člen Realizačního týmu projektu Ondřej Sláma.

Paliativní péče není dostupná ve všech regionech

Dodal, že nemocniční týmy paliativní péče se ve vyspělých zemích stávají nedílnou součástí standardní nabídky zdravotní péče. Jsou pacientům se závažnou nemocí i jejich rodinám běžně k dispozici.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here