K očkování po covidu-19 se pacienti hlásí za tři měsíce

Očkování po covidu-19 doporučují odborné společnosti nejdříve tři měsíce od ukončení izolace. Pacienti léčení monoklonální protilátkou nebo rekonvalescentní plazmou se očkují až tři měsíce po jejich podání. Simultánní očkování se vylučuje.