Očkování po covidu-19 doporučují odborné společnosti nejdříve tři měsíce od ukončení izolace. Pacienti léčení monoklonální protilátkou nebo rekonvalescentní plazmou se očkují až tři měsíce po jejich podání. Simultánní očkování se vylučuje.

Dobu protektivní imunity [získané ochrany, pozn. red.] po prodělaném onemocnění covid-19 nedokáží odborníci v tuto chvíli přesně určit. Vědí však, že dostatečnou imunitu po covidu-19 nezískávají všichni pacienti. Opětovná nákaza [reinfekce] s těžším až těžkým průběhem, tedy příznaky covidu-19, je v době až šesti měsíců od prodělání nemoci covid málo pravděpodobná.

Reinfekce covidem-19 nebývá dle odborníků dramatická

Očkování po covidu-19 při léčbě protilátkami

Vyléčení z covidu se podle stávajících doporučeních České vakcinologické společnosti [ČVS ČLS JEP] očkují tři měsíce po ukončení nařízené izolace. Obdobně přistupují vakcinologové k pacientům léčených některou z monoklonálních protilátek a rekonvalescentní plazmou. I ti se očkují nejdříve tři měsíce po jejich podání.

„Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou,“ vysvětlují zástupci ČVS ve svém doporučení.

Po podání jiných krevních derivátech obsahujících protilátky, například intravenózním imunoglobulinu nebo Rh imunním globulinu, není podle jejich vyjádření potřeba dodržovat žádný minimální interval.

Budoucí přeočkování výrobci neuvádějí

Výrobci pro země Evropské unie podmínečně registrovaných mRNA a vektorových vakcín ve svých souhrnných informacích k očkovacím látkám neuvádějí potřebu přeočkování po dokončení dvoudávkového či jednodávkového schématu.

„Proto v současné době nedoporučujeme žádné další přeočkování po aplikaci dvou dávek,“ uvádí ČVS.

Dále připomíná, že všechny očkovací látky se aplikují do svalu standardním způsobem. Preferenčně pak do deltového svalu nedominantní paže, to z důvodu očekávané lokální reakce. V případě dvoudávkového schématu se obě dávky aplikují do téže paže.

Očkování proti jiné nemoci nejdříve za dva týdny

Vakcinaci jinou očkovací látkou v období aplikace covid vakcíny odborníci z ČVS určitě nedoporučují. Zdržet by se měli lidé od dalších očkovaní na dobu alespoň dvou týdnů.

„Aplikaci jiné očkovací látky doporučujeme s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace vakcíny proti nemoci covid-19. V případě, že dojde k neúmyslnému podání jiné vakcíny v tomto období 14 dnů, není nutné opakovat dávku žádné z vakcín,“ uvádí v doporučení.

Flu-like syndrom často doprovází očkování proti covidu

Před samotnou aplikací covid vakcíny se lidé nijak speciálně nevyšetřují. Neměří se jim krevní tlak ani jiná kupříkladu fyzikální vyšetření. Někteří zdravotníci vyzvou pacienta k vyplnění dotazníků ohledně zdravotního stavu, to kvůli vyloučení případné kontraindikace.

„Provedení očkování není důvodem pro provádění testování na přítomnost SARS-CoV-2 viru, [PCR test, antigenní test] nebo protilátek,“ upozorňuje ČVS.

Varuje i před preventivním užíváním léčivých prostředků. Dosud není známý žádný účinek preventivního podání kupříkladu analgetik. K těm má očkovaný přistoupit až při léčbě případných nežádoucích reakcí. Jako jsou bolesti hlavy, svalů nebo zvýšená teplota.

„Nedoporučuje se preventivní podávání antihistaminik, kortikosteroidů ani jiných léků,“ dodává ČSV.

Očkování: žádná nemoc, žádná karanténa ani testování

Plně naočkované osoby, tedy ty po dvou týdnech od aplikace poslední dávky vakcíny, si užijí nejednu výhodu. Tou největší je pak ochrana před těžkou formou covidu-19, případnou hospitalizací a smrtí. Naočkovaní nemusejí dále ani do nařízené dvoutýdenní karantény kvůli rizikovému kontaktu s covid pozitivní osobou.

Povinná karanténa od 1. března neplatí pro naočkované

Zbaveni jsou také povinnosti pravidelného testování na přítomnost koronaviru. Kupříkladu v zaměstnání nebo při návštěvě blízkého v zařízení sociální péče. Ovšem vždy pouze za předpokladu, že se u očkovaného neprojevují příznaky typické pro onemocnění covid-19 [rýma, kašel, bolest hlavy, svalů, kloubů, únava, malátnost, aj.]

„V případě, že očkovaná osoba bude vykazovat příznaky onemocnění covid-19, se doporučuje provést PCR test,“ vysvětluje ČVS.

V případě pozitivního výsledku se odebraný vzorek zašle na sekvenaci a následuje minimálně dvoutýdenní izolace a trasování rizikových kontaktů.

Trasování rizikových kontaktů určují příznaky covidu

Veškerá doporučení se týkají mRNA očkovacích látek společností Pfizer/BioNTech [Comirnaty], společnosti Moderna [COVID-19 Vaccine Moderna]. Dále vektorových vakcín společnosti AstraZeneca [COVID-19 AstraZeneca Vaccine] a společnosti Johnson & Johnson [COVID-19 Vaccine Janssen]. Pouze tyto vakcíny proti covidu-19 schválila k podmínečné registraci na doporučení evropské lékové agentury [EMA] Evropská komise pro očkování v zemích Evropské unie.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here