ÚVN konzervuje krevní plazmu od covid pacientů

0
962
krevni_plazmu_a
Foto: ÚVN

Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice [OHKT ÚVN] Praha přes tři týdny odebírá a zpracovává krevní plazmu od dobrovolných dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2. Tuto zakonzervovanou plazmu budou moci zdravotníci použít v léčbě covid pozitivních pacientů až po dobu tří let.  

Nyní mají laboratoře ÚVN v Praze k dispozici zhruba 60 jednotek rekonvalescentní plazmy. Od každého dárce získají při odběru celkem tři jednotky plazmy. Jedna dávka se rovná 220 ml, přičemž k léčbě covid pozitivního pacienta lékaři využívají dvě jednotky. Zpracované jednotky léčebné plazmy jsou konzervovány hlubokým zamrazením na -30 stupňů Celsia.

„Rekonvalescentní plazmu tak bude možné použít až po dobu tří let. V případě, že by opět propukla epidemie koronaviru SARS-CoV-2, bude rekonvalescentní plazma k dispozici okamžitě. Nebudeme muset čekat na vyléčené, jako tomu bylo nyní,” vysvětluje primář OHKT ÚVN Miloš Bohoněk.

ÚVN doposud poskytla rekonvalescentní krevní plazmu pro léčbu šesti pacientů se závažným průběhem nemoci covid-19 do různých nemocnic v České republice [Nemocnice Na Homolce, nemocnice v Opavě, v Uherském Hradišti, v Liberci aj.]. Tento typ léčby nasazují lékaři pacientům s těžkým průběhem nemoci covid-19, kteří jsou odkázáni na umělou plicní podporu a s pozitivním nálezem na CT vyšetření.

Až 20 odběrů krevní plazmy týdně

Zdravotníci v ÚVN v Praze odeberou rekonvalescentní plazmu zhruba od 20 dobrovolných dárců za týden a zájem je podle Miloše Bohoňka trvalý.

V databázi máme již téměř 200 evidovaných dárců, ještě stále se evidence rozrůstá, lidé se sami hlásí. Přijímáme dárce z celé České republiky. Dárcovství je dobrovolné, ale můžeme těm, kdo přijedou ze vzdálenějších míst, uhradit náklady na cestovné,“ říká.

Dodává, že ÚVN zajišťuje maximální bezpečnost vyráběné rekonvalescentní plazmy pro nemocné pacienty. Tu dosahuje zavedením takzvané patogen redukční technologie a instalací zařízení Mirasol, kdy se přidáním riboflavinu s následným ÚV ozářením každé vyrobené plazmy zlikviduje veškerá potenciální krví přenosná infekce.

Základním předpokladem pro odběr krevní plazmy je, aby byl její dárce z infekce covid-19 prokazatelně vyléčený. To znamená, že jeho uzdravení zdravotníci potvrdili dvěma vyšetřeními na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Toto vyšetření se standardně provádí u všech nemocných s covid-19. Překážkou darování jsou i dlouhodobá onemocnění s trvalou léčbou. Jako například onemocnění srdce, jater, ledvin, nekontrolovaná hypertenze, diabetes aj. Zdravotníci dále vyřazují ze seznamu dárců osoby s prodělanou infekční žloutenkou typu B a C. Dodejme, že ÚVN není jediná nemocnice, která v Česku odebírá krevní plazmu vyléčených pacientů s covid-19.

FTN hledá dárce krve a plazmy vyléčené z covid-19

Krevní plazmu lékaři využívali již v minulosti

Léčba rekonvalescentní plazmou vykazovala pozitivní terapeutické účinky již v minulosti při léčbě jiných koronavirových onemocnění. Jako byl například MERS a SARS-CoV-1. Podobný léčebný postup zkoušeli lékaři při použití konvalescentní plazmy u onemocnění způsobeného virem Ebola. V Číně podali lékaři konvalescentní plazmu 245 pacientům s onemocněním covid-19 a u 91 z nich došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu.

Mnohá léčiva skýtají naději na úspěšnou léčbu covid-19

Při infekci covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti novému koronaviru, který onemocnění covid-19 způsobuje. Tyto protilátky pak zůstávají v těle vyléčené osoby dlouho po uzdravení. Podání krevní plazmy od takové osoby patří k jedné z léčebných terapií nemoci covid-19. Mezi další léčebné metody patří podávání léků plaquenil [používá se jako antimalarikum a antirevmatikum], favipiravir [v Japonsku se jím léčí chřipka] a azithromycinu [k léčbě pneumonie, bronchitidy, tonzilitida aj.].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here